Åsikter

Läsartext: Jag vill inte att skatt går till miljonspekulation

Företagare investerar på många sätt och utan vinster finns inga privata företag skriver Dan Olofsson. Självklart är företag beroende av sin vinst för att utvecklas. Företag börsnoteras, säljs och köps och delar ut vinst till aktieägarna. Eller går i konkurs.
Skolor, sjukhus och vårdinrättningar är något annat. De utgör vår gemensamma välfärd och bör inte drivas som privata företag med vinstintresse. De ska skattefinansieras och vara likvärdiga för alla.
Dan Olofsson skriver att det är hederliga människor som äger skol- och vårdkoncernerna i Sverige. Sju stora skolkoncerner, varav Kunskapsskolan som nämns i artikeln är en, gjorde under 2015 en sammanlagd vinst på 985 000 000 kronor på skattemedel. Redan 2012 sålde Engelska skolans ägare 29 procent av aktierna och gjorde en personlig vinst på 700 miljoner kronor.
Det är mycket möjligt att detta är hederligt men jag, som skattebetalare, är inte villig att bidra till dessa spekulationer. Inget annat land i världen tillåter ett sådant system.
Dan Olofsson och andra företagare borde tala klarspråk och medge att det är skattemedel som gör det möjligt att driva dessa företag och koncerner inom välfärden utan att ta stora risker med eget investerat kapital och med möjligheter att ta ut enorma vinster.
Om företagen nu vill undvika vinsttak så är det enkelt – ta inte emot skattemedel för att finansiera er verksamhet!

Maria Dahl

lärare
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen