Lund

Livmoder togs bort i onödan

En kvinna i 25-årsåldern förlorade livmoder och äggstockar på grund av misstag på universitetssjukhuset i Lund.

Kvinnan remitterades till kvinnokliniken på universitetssjukhuset SUS eftersom hon misstänktes ha cancer i äggstocken. Symtomen var otydliga, och efter att ha diskuterat fallet på en så kallad multidiscipliniär konferens kom specialister fram till att ett vävnadsprov skulle tas för att se om det verkligen handlade om cancer i äggstocken. Först därefter skulle en operation genomföras.
När kvinnan lades in på sjukhuset för vävnadsprovet gjorde den inskrivande läkaren en annan bedömning än specialisterna tidigare kommit fram till. En operation var planerad till en vecka senare, ifall analysen av vävnadsproven skulle visa att det faktiskt handlade om äggstockscancer. Läkaren beslutade dock att genomföra operationen direkt och ta ett vävnadsprov under operationen.
– Läkaren tyckte att patienten hade försämrats och att det därför var angeläget att genomföra operationen så fort som möjligt. Läkaren ansåg också att det fanns tillräckligt underlag för att operera. Att man tar vävnadsprov under en operation är vanligt, säger Daina Selga, chefläkare på SUS.
Vävnadsprovet skickades till en snabbanalys vars resultat var otydligt. Det kunde inte uteslutas att kvinnan hade en annan cancersjukdom. Läkaren drog ändå slutsatsen att det måste handla om spridd äggstockscancer och fortsatte med operationen. Kvinnans äggstockar och livmoder avlägsnades.
Den slutliga analysen av vävnadsprovet visade dock att kvinnan inte hade äggstockscancer. Hennes symtom berodde i stället på lymfom, en cancersjukdom som drabbar celler i lymfsystemet. Det hade inte funnits någon anledning att ta bort äggstockarna och livmodern.
Enligt Daina Selga berodde misstaget på en miss i kommunikationen – den opererande läkaren uppfattade inte testresultatet i telefonsamtalet från laboratoriet korrekt.
– Man kan inte döma den ena eller den andra, men det patologen sade uppfattade kirurgen inte på ett korrekt sätt. De rutinerna har vi ändrat på nu. Vi har en speciell checklista, patologen som lämnar testresultatet ska försäkra sig om att kirurgen har förstått, man kräver att svaret upprepas i telefon.
Universitetssjukhuset har nu gjort en Lex Maria-anmälan av händelsen som inträffade i oktober 2016. Patienten har informerats om att hon kan ansöka om ersättning för den allvarliga vårdskadan från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag Löf.
Gå till toppen