Huvudledare

Ledare: Måla fan på väggen. Förebygg mer.

Någon har just fått sin bil uppeldad.Bild: Johan Nilsson/TT
Skjutningar. Inbrott. Rån. Sexövergrepp. Bilbränningar. Misshandel. Bedrägerier. Näthat. Bilstölder. Våldsbejakande extremism.
Till de cirka 1,5 miljoner brott som anmäldes 2015 kan läggas alla de brott som inte anmäldes. Polisen befinner sig i något slags konstant krisläge och uppklarningsprocenten är nu nere kring 14 procent.
Tänk om åtminstone en del av alla dessa brott kunde undvikas. Förebyggas. Vad skulle inte vinnas i form av liv, mänskligt välbefinnande och pengar – både på individnivå och i ett samhällsperspektiv? Betänk att en narkotikaberoende kriminell person på fri fot årligen kan kosta samhället flera miljoner kronor.
Hur kan en förebyggande åtgärd se ut? Det är nästan lättare att säga hur den inte kan se ut; verktygslådan kan innehålla så mycket. Somligt faller under situationell brottsprevention, det är allt från lås och larm till polisiär närvaro. Annat faller under social brottsprevention, alltså åtgärder som minskar individers benägenhet att begå brott.
Regeringen säger sig nu satsa stort på brottsförebyggande insatser. Det borde låta som ljuv musik i medborgaröron.
Frågan är om justitieminister Morgan Johansson (S) kan få publiken att höra smäktande stråkar när han kommer till Malmö Live på tisdagen för att presentera regeringens nya brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. Johanssons presentation är en del av den tvådagarskonferens – Råd för framtiden 2017 – som Brottsförebyggande rådet, Brå, arrangerar i Malmö 21–22 mars.
Just Brå är en nyckelspelare i regeringens satsning. Myndigheten får extra årliga miljoner och ett uppdrag att utveckla det nationella stödet på det brottsförebyggande området. På regional nivå ska länsstyrelserna ha regionala samordnare. Tillsammans ska de hjälpa till att bygga nätverk så att många aktörer – kommuner, polis, andra myndigheter, försäkringsbolag, övrigt näringsliv, organisationer och föreningsliv – kan nå resultat med de lokalt anpassade verktyg som krävs.
Och den rödgröna regeringen hade ju inte varit den rödgröna regeringen om den inte också hade tagit till den numera närmast obligatoriska politiska åtgärden:
En nationell samordnare.
Jo, det skulle vara frestande att se på regeringens 40-miljonerkronorssatsning med viss sarkasm – om det inte vore för att frågan är så angelägen.
Tänk om stökiga barn i skolan – ibland redan på dagis – kunde få det stöd och den draghjälp som krävs för att få in dem på rätt spår i livet. Det finns mycket att vinna.
Ändå är det lockande för politiker och tjänstemän på såväl lokal som regional och nationell nivå att spara in på just brottsförebyggande åtgärder; det där brottet har ju inte hänt än – och det är ju faktiskt inte säkert att det kommer att hända heller ... om vi håller tummarna riktigt hårt kanske världen fortsätter att vara vacker och vänlig…
Nej, det är långsiktigt klokt att satsa förebyggande. Att i efterhand försöka kompensera för det brott som kunde ha undvikits kan stå samhället dyrt. För att inte tala om kostnaderna i form av mänskligt lidande.
Det låter kanske inte så vackert, men det är ofta värt att måla fan på väggen. Förebygg på bara.
Det här är en opinionstext från tidningens ledarredaktion. Tidningens politiska hållning är oberoende liberal.
Gå till toppen