Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Medierna allt mer sårbara

Cyberattacker och falska nyheter utgör inte bara ett hot mot mediebolagen, utan mot hela det demokratiska samhället. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Statsminister Stefan Löfven håller med.

Det blir allt svårare för medborgarna att hitta rätt i medieflödet.Bild: Janerik Henriksson/TT
Det svenska medielandskapet har förändrats och medierna möter en komplex hot- och riskbild.
Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i en ny rapport.
"Mediernas självständiga rapportering och möjligheter att ostört förmedla nyheter är centrala beståndsdelar i vår demokrati och viktiga för samhällets funktionalitet", konstaterar Nils Svartz, tf generaldirektör för MSB i ett pressmeddelande.
Enligt myndigheten utgör hot och trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker de allvarligaste delarna i riskbilden för mediebolagen. Parallellt med detta har det försämrade säkerhetspolitiska läget skapat ytterligare behov för medierna att stärka sitt arbete med säkerhet och beredskap, skriver myndigheten.
– Vi står inför ett antal allvarliga utmaningar. Mediernas verksamhet bedrivs i mycket stor utsträckning i digitala miljöer. Det kan därför störas genom allt ifrån driftfel till cyberattacker, och det gör medierna sårbara, säger Richard Oehme, avdelningschef på MSB.
I rapporten presenteras åtta åtgärdsförslag för att stärka medierna. Bland annat rekommenderar MSB att mediebolagen börjar arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet och att resurser läggs på utbildning inom medie- och informationskunnighet hos befolkningen.
Regeringen är också oroad. I en debattartikel i Dagens Nyheter rustar statsminister Stefan Löfven mot "falska nyheter". Han oroas bland annat över hur cyberattacker kan komma att påverka framtida val, varför regeringen nu presenterar en rad insatser som ska höja samhällets motståndskraft inför valrörelsen 2018.
Säkerhetspolisen ska höja partiernas kunskap om riskerna för så kallade påverkansoperationer. De ska bland annat få lära sig hur obehöriga kan skaffa sig tillgång till informationssystem och sprida vilseledande information, och hur de kan skydda sig.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samla representanter från massmedier och sociala medier för en dialog om cybersäkerhet.
Stefan Löfven har också bjudit in samtliga partiledare för en gemensam genomgång av hotbilden av Säpo. "Det här är en fråga som står ovanför positioneringar och partipolitik. Den berör vårt samhälles fundament", skriver Löfven.

Fakta: MSB:s förslag

Detta är MSB:s åtta förslag för ökad säkerhet:
Ta fram skyddsstrategier för journalister i digitala miljöer.
Förbättra arbetet med informationssäkerhet inom mediebolagen.
Öka medie- och informationskunnigheten i befolkningen.
Höj medvetenheten om olika kriskommunikationskanaler vid kris.
Utred ett interaktivt kriskommunikationssystem.
Se över hot och trakasserier mot medier.
Se över konsekvenser av medieskugga.
Stärka det civila försvaret genom att öka mediernas "robusthet".
Gå till toppen