Malmö

Miljöinspektörer vill granska busskrotning inne på Bergkvarabuss

Nu ska också miljöförvaltningen granska om Bergkvarabuss bryter mot reglerna. En fråga gäller en buss som skrotades inne i verkstaden – trots att företaget saknar tillstånd.

Det ryker och dammar i verkstadshallen på Mekka Traffic när personalen slaktar en buss. Bilden är tagen i januari 2015.Bild: Foto: Privat
Bergkvarabuss erkänner själva skrotningen på sin hemsida.
I ett långt pressmeddelande bemöter Bergkvarabuss och moderbolaget Mekka Traffic de anklagelser som förts fram i Sydsvenskan och HD om brister i arbetsmiljön och att de anställda på verkstaden i Toftanäs utanför Malmö systematiskt slarvar och fuskar med bussreparationer.
Alldeles i slutet på pressmeddelandet berättar företaget "att en buss vid ett tillfälle har demonterats på verkstaden".
– Det här är en fråga som vi får ta upp med Mekka Traffic i vår fortsatta dialog med dem, säger Mikael Karlsson, miljöinspektör i Burlövs kommun.
Läs mer:Tio mekaniker slår larm: vi fuskar med Skånetrafikens bussar
Skrotningen utfördes för två år sedan, i januari 2015. Verkstadschefen beordrade först några mekaniker att plocka bort vitala delar från bussen. Därefter beordrades de att stycka fordonet med hjälp av vinkelslip och tigersåg. Våra källor säger att fordonet som skrotades var en gammal grön stadsbuss, som hade rullat för Skånetrafiken i Lund.
Läs mer:Anställd: ”Det är bara en tidsfråga innan det händer en olycka”
Enligt verkstadschefen Martin Karlsson skrotades bussen för att mekanikerna skulle komma åt balkar och andra värdefulla bitar som kan användas som reservdelar i andra bussar.
Skrotningen pågick flera dagar och ledde till att verkstadshallen fylldes med rök, damm och metallpartiklar från skrotningsarbetet.
Enligt Bergkvarabuss marknadschef Simon Sandberg behöver Mekka Traffic inte något särskilt tillstånd för att skrota en buss inne på det egna området. "Mekka Traffic bedriver inte yrkesmässig demontering av fordon och behöver därför inget tillstånd för detta", skriver han.
Eftersom Mekka Traffic har tillstånd för att utföra service och reparationer av fordon anser han att bolaget också har tillstånd att omhänderta exempelvis spillolja, glas och batterier.
Miljöinspektör Mikael Karlsson reagerar på Bergkvarabuss förklaring. Han betonar att det visst kan behövas tillstånd för att demontera en buss:
– Det finns en särskild miljöprövningsförordning. Vi får se om demonteringen och avfallshanteringen följer reglerna i förordningen. Men än så länge har vi bara sett en bild på skrotningen. Vi har inget eget material, säger Mikael Karlsson.
Efter Sydsvenskans och HD:s avslöjanden granskas Bergkvarabuss och Mekka Traffic även av Skånetrafiken, Arbetsmiljöverket, Kommunal och Swedac.
En gammal stadsbuss skrotas inne i verkstaden hos Mekka Traffic - trots att företaget saknar tillstånd för det. Bilden är tagen i januari 2015.Bild: Privat
Miljöförvaltningen i Burlöv har sedan tidigare flera löpande ärenden som gäller Mekka Traffics anläggning i Toftanäs.
• Mekka Traffic har fått ett vitesförläggande på 25 000 kronor med krav på att hejda läckage vid en dieselcistern på området. Det kravet har nyligen uppfyllts, men kompletteringar återstår.
• Företaget har fått ett liknande vitesföreläggande om att installera en automatisk avstängningsfunktion för sin stora busstvätt, så att den inte går att använda när vattenreningen inte fungerar.
• Företaget har även fått ett föreläggande kring sex andra påpekanden, bland annat ett krav att förvara kemikalier invallat, så att giftiga vätskor inte kan rinna ut i avloppet.
Fotnot: I en tidigare version av den här texten hänvisades felaktigt till bilskrotningsförordningen, inte till miljöprövningsförordningen.
Fakta

Miljöprövningsförordningen

• Den statliga miljöprövningsförordningen ställer krav på hantering av "uttjänta fordon".

• Enligt paragraf 45 gäller tillståndsplikt för "att tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen".

• Eftersom en buss väger mer än 3,5 ton gäller miljöprövningsförordningen och inte bilskrotningsförordningen.

Källa: Notisum.se

Läs alla artiklar om: Bussfusket
Gå till toppen