Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Naturstigar kan bryta Svedalas isolering

Tätorterna ligger som öar i ett hav av åkermark. Men slingor för promenader, joggning, ridning och cyklar kan göra naturen tillgänglig. Förslaget kommer från ett antal blivande landskapsarkitekter. Svedalas politiker säger ett försiktigt ja. Men en gratischans har redan missats.

Nio gula jätteklot på platser med stora natur- och rekreationsvärden är en av idéerna. En nät av cykelvägar ökar möjligheterna att ta sig dit. Förbättrad folkhälsa är en viktig förväntad fördel. Illustration: Anna Angelin
Idén är en av många som presenterats av 55 studenter på utbildningen för landskapsarkitekter vid lantbruksuniversitetet i Alnarp. I fredags presenterade de sina förslag i kommunhuset i Svedala.
Under två månader har de arbetat med att ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter när det gäller byggande och samhällsplanering i Svedala kommun. Bland förslagen finns både sådana som är dyra och tidskrävande att förverkliga och förslag som kan genomföras snabbt och med mindre insatser.
Ett av de senare handlar om tillgången till skogen och landskapet. Flera av studenterna ser tätorterna som öar som ligger isolerade från den omgivande naturen. Den som till fots vill ta en promenad i landskapet direkt utanför tätorterna måste i stor utsträckning hålla sig till mer eller mindre trafikerade bilvägar alternativt gå åt ett håll och sedan ta samma väg tillbaka.
Studenternas lösning är att man anlägger stigar och slingor ut i det omgivande landskapet där man ta en promenad, en runda med hunden, jogga eller kanske rida. Slingorna kan gå på befintliga småvägar, i åkerkanter och längs vattendrag. Kostnaden för att ersätta markägare, sätta upp skyltar, anlägga spångar över vattendrag och liknande skulle bli relativt låg.
Svedalas samhällsbyggnadschef Lena Gerdtsson menar att förslaget är genomförbart. Men då krävs en vilja från politikerna, att någon inom kommunen får i uppdrag att arbeta med frågan och diskutera med markägare och att pengar anslås.
I Svedala ägs huvuddelen av all skogs- och jordbruksmark av ett mindre antal ägare. Lena Gerdtsson menar att det i den gruppen finns både de som är mer och mindre intresserade av att vandring och friluftsliv på deras marker.
Sydsvenskan har har talat med fyra tongivande politiker i kommunen:

Behövs slingor från tätorterna ut i naturen?

Linda Allansson Wester (M), kommunalråd:
– Naturen är en av Svedala kommuns kvaliteter. Det är klart att många vill kunna nå den direkt från där man bor och hitta rundor där man kan gå. Jag är positiv och tror absolut det här är något man kan undersöka om det går att genomföra.
Ambjörn Hardenstedt (S), oppositionsråd:
– Det borde kunna göras till en relativt låg kostnad. Spontant är jag för att man skapar den här typen av tillgänglighet. Det påverkar dessutom folkhälsan positivt. Jag tycker att man bör undersöka möjligheterna och kostnaderna.
Birgitta Delring (BP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden:
– Det låter vettigt. Om man lättare kunnat ta sig till skog och natur i Klågerup, där jag bor, hade fler säkert fler velat flytta hit. Vi ska utreda en motion med ett liknande förslag och då kan vi även titta på det här. Vi måste också tala med markägarna och få dem med oss. Vi har visserligen inte jättemycket pengar. Men det låter inte som om det skulle behöva bli så dyrt.
Sverker Nordgren (M), ordförande i bygg- och miljönämnden:
– Jag är absolut beredd att titta närmare på det här. Där jag bor får man gå samma väg fram och tillbaka och om man vill rida måste man köra iväg någon annanstans. Jag har redan tagit upp det här i fyrklövergruppen och kommer att ta upp det i Moderaternas partigrupp.
Sven Beckman (SD):
– Vi i partiet får titta på vad de menar och om vi tycker idén verkar vettig. Det går inte att svara på innan satt oss in. Det är ju en fråga om hur det ska se ut och om hur stora ingrepp det kan handla om Vi har ju dessutom redan många cykelbanor.

Gula klot och gröna broar bland studentförslag

Här är en sammanfattning av studenternas förslag.

Solnedgång över Sturup. Så här skulle det kunna se ut i framtiden när flygplatsen är borta och området bebyggts med bostäder. Illustration: Ebba Landén Helmbold
• Nio gula jätteklot placeras ut för att uppmärksamma platser med stora natur- och rekreationsvärden. Ett nät av cykelvägar ökar möjligheterna att ta sig dit. En viktig fördel blir förbättrad folkhälsa.
• Anlägg slingor på 1,5-8 kilometer direkt från tätorterna ut i den omgivande naturen.
• Promenadslinga runt Yddingesjön.
Parkodukter – breda broar med grönska – över E65:an kan knyta samman Svedala tätort med framtida ny bebyggelse norr om motorvägen.Bild: Sofie Valtinat
• Lägg ut gröna stråk genom samhällena. Dessa styr sedan vad som byggs och var. Förslaget innebär en förändring genom att tillgång till grönska styr byggandet och inte tvärt om.
• Bygg bostäder, ”rurbala boplatser”, utformade efter landskapet och med både närhet till natur, kommunikationer, service och stad.
• När Kastrup växer och inrikesflyget minskar kan flygplatsen vid Sturup läggas ned och ersättas med naturnära bostäder.
• Anlägg odlingslotter i tätorternas utkanter för ökad andel lokalt producerad mat och en starkare koppling mellan stad och land. En del av lotterna reserveras för skolor och dagis för att lära ut odlingstänkande från tidig ålder.
Hubben är en tänkt knutpunkt för service och kommunikation. här finns byggnader med kontor, café, busshållplats, tågstation, cykeluthyrning, bilpool, vänthall. Så här skulle en hubb vid Börringe kunna se ut.Bild: Marja Berg
• Bygg fler naturnära bostäder i Börringe och Holmeja.
• Bygg ut kollektivtrafiken på landet och skapa ett antal hubbar med pendelparkeringar, uppvärmda väntrum och eventuell annan service för att minska bilberoendet och underlätta boende på landsbygden.
• Idag växer Svedala söderut. För att rädda åkermark bör utbyggnaden ske norrut. Motorvägen kan täckas över med ”parkodukter” – breda broar med grönska som knyter samman den nya bebyggelsen med dagens Svedala.

Kommunen slarvade bort erbjudande om gratis naturslinga

Vad hände med erbjudandet om en gratis naturslinga, undrar Willy Nilsson. Svedalas samhällsbyggnadschef Lena Gerdtsson lovar leta efter erbjudandet som förblivit obesvarat i två år.Bild: Mats Amnell

För två år sedan erbjöds Svedala kommun en naturslinga utan ersättningskrav från markägarna. Kommunen har ännu inte svarat.

Willy Nilsson, boende i Sjödiken norr om Svedala tätort, var en av åhörarna när studenterna från Alnarp presenterade sina idéer.
När flera av dem påtalade vikten av närhet till naturen och att denna borde göras mer lättillgänglig begärde han ordet och berättade om ett erbjudande från föreningen ”Bjeret-Sjödiken i takt med tiden”.
Efteråt uttalade han sig även för Sydsvenskan:
– Vi ville slippa promenera på bilvägarna. Därför diskuterade vi med olika markägare i området och fick löfte om att få anlägga en två kilometer lång slinga på deras mark utan kostnad, säger Willy Nilsson.
Dock behövde föreningen ekonomisk hjälp med att sätta upp markeringar, skyltar och liknande. Därför skrev man ett brev till Svedala kommun.
Enligt förvaltningslagen är myndigheter skyldiga att svara på brev från allmänheten. Men det har inte hjälpt föreningen i det aktuella fallet.
– Vi väntar fortfarande på svaret, säger Willy Nilsson. På plats fanns även Svedalas samhällsbyggnadschef Lena Gerdsson.
– Jag känner inte till det brev du talar om. Men jag ska försöka ta reda på vad som hänt och se till så att ni får ett svar, var beskedet till Willy Nilsson.
Gå till toppen