Lund

Dags att sakta ner i Södra Sandby och Genarp

På onsdagskvällen tar tekniska nämnden beslut om att införa nya hastighetsgränser i Genarp och Södra Sandby.

I sommar införs nya hastighetsgränser för det kommunala vägnätet i Södra Sandby.Bild: Ingemar D Kristiansen
Sedan ett par år gäller en ny hastighetsklassificering för det kommunala vägnätet i Lund. Nya fartgränser har redan införts i Veberöd, Dalby, Stångby, Vallkärra och Lund och nu har turen kommit till Genarp och Södra Sandby.
Grundprincipen för de nya hastigheterna är högst 30 kilometer i timmen i bostadsområden. På de flesta huvudgator är maxfarten 40 kilometer i timmen och på några sträckor tillåts en hastighet på 60 kilometer i timmen.
Under hösten har invånarna i Södra Sandby fått möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens förslag, vilket många har gjort. Sammanlagt har nästan 250 Sandbybor och omkring 100 Genarpsbor reagerat på förslagen.
Till viss del har byborna fått gehör för sina synpunkter. I det förslag som nämnden förväntas klubba har vissa ändringar gjorts från det ursprungliga förslaget. I Genarp har många föreslagit att Genvägen ska ha 60 istället för 40 som hastighetsgräns och så blir det delvis i det reviderade förslaget. 60 kilometer i timmen kommer att gälla på Genvägen mellan Kyrkovägen och en punkt 60 meter väster om Omvägen.
Ljungbacksvägen, Ledholmsvägen, Gräntingevägen, Värdshusvägen och Risavägen får däremot en lägre hastighet än i det första förslaget, 30 kilometer i timmen istället för 40, eftersom de bedöms ha samma funktion som sina granngator.
I Södra Sandby ville en del av invånarna ha 60 som hastighetsgräns på Fågelsångsvägen, Skattebergavägen, Kyrkosångsvägen och Öståkravägen. Så blir det inte, men däremot får gatorna Vinkelhaken, Borrsvängen, Vattenpasset och Smygvinkeln 40 som hastighetsgräns istället för det tidigare förslagets 30, med motiveringen att de är gator i ett industriområde.
Många av dem som lämnat synpunkter är positiva till hastighetssänkningarna. I Södra Sandby har flera kommenterat att det finns ett behov av ringvägar för att minska den tunga trafiken och genomfartstrafiken genom byn, men i den frågan hänvisar förvaltningen till den fördjupade översiktsplanen.
Arbetet med att införa hastighetsbegränsningarna kan påbörjas i juni och slutföras under sommaren.
Gå till toppen