Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Federley: EU-kommissionen kommer att stämpla id-kontrollerna som olagliga

De obligatoriska id-kontrollerna för alla tåg- och färjeresenärer som är på väg från Danmark till Sverige utgör ett brott med EU-rätten. Så tolkar EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) ett senkommet besked från EU-kommissionen.

Id-kontroller på Kastrup – ett brott mot EU-rätten?Bild: Emil Langvad/TT
I slutet av november ställde Fredrick Federley en skriftlig fråga till EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Hans enkla fråga var om de omstridda id-kontrollerna på Kastrup och i Helsingör är lagliga.
I sin fråga ifrågasatte Federley om det transportöransvar som den svenska regeringen infört över Öresund för DSB, Skånetrafiken och Scandlines är förenligt med EU-lagstiftningen. Han ville därför att EU-kommissionen skulle granska om åtgärderna är lagliga.
Svaret skulle komma inom tre veckor, men Dimitris Avramopoulos har behövt mer än tre månader för att formulera ett svar. Och svaret har karaktären av ett icke-svar.
EU-kommissionären påminner om att en transportör inte kan tvingas utföra id-kontroller på flygpassagerare som reser till Tjeckien över EU:s inre gränser. Men han undviker frågan om huruvida id-kontroller är tillåtna för den som reser över EU:s inre gränser mellan Danmark och Sverige.
"Kommissionen håller på att granska om den svenska lagstiftningen är förenlig med EU:s regelverk", heter det i svaret till Fredrick Federley.
Det ser frågeställaren som en bekräftelse av att id-kontrollerna är olagliga.
– Jag kan inte tolka Avramopoulos svar på annat sätt än att EU-kommissionen kommit fram till att det som pågår i Sverige inte är legalt och att EU-kommissionären nu försöker hitta ett sätt att hantera frågan juridiskt, säger Federley till Sydsvenskan och HD.
– Svaret andas att Sverige bryter mot EU-rätten – och att det är något som EU-kommissionen inom kort måste meddela den svenska regeringen i en officiell skrivelse.
Fredrick Federley säger att han just var på väg att ställa en ny fråga om id-kontrollerna när han på tisdagen fick EU-kommissionens skriftliga svar.
– Hade id-kontrollerna varit legala enligt EU-rätten hade ju EU-kommissionen slagit fast det i sitt svar. Nu ökar trycket på kommissionären att komma med ett avslut i frågan. Därför tror jag att de snart kommer att slå fast att det transportöransvar som den svenska regeringen infört är oförenligt med EU-rätten, säger Fredrick Federley.
FAKTA/EU-kommissionens svar i sin helhet
"Såsom kommissionen påpekade i sitt svar på skriftlig fråga E-003417/2015 står kommissionen fast vid sin ståndpunkt och utesluter möjligheten att utvidga befintliga bestämmelser om transportörers kontrollskyldighet till att omfatta flygningar inom Schengen, eftersom transportörernas kontrollskyldighet är ett verktyg för att förhindra olaglig migration till ett område utan kontroll vid inre gränser, dvs. Schengenområdet. Vid tillfälliga återinföranden av gränskontroller vid inre gränser föreskriver artikel 32 i kodexen om Schengengränserna att de tillämpliga bestämmelserna om kontroller vid yttre gränser ska gälla i tillämpliga delar. Kommissionen håller på att granska om den svenska lagstiftningen är förenlig med EU:s regelverk."
Gå till toppen