Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

När ensamkommande bedöms som vuxna ryker statligt stöd

Kommuner får inte ersättning för gode män till ensamkommande som Migrationsverket skrivit upp i ålder. Det slår kammarrätten fast i två domar.

Tusentals unga flyktingar har det senaste året skrivits upp i ålder och gjorts myndiga av Migrationsverket. Uppskrivningarna har fått kritik eftersom de ofta görs utan andra belägg än att den sökande inte haft några id-handlingar.
Sveriges 290 kommuner har hittills hanterat åldersuppskrivningarna på olika sätt. En del drar omedelbart tillbaka allt stöd – skola, god man och boende – och hänvisar den asylsökande till Migrationsverket. Andra gör ingenting förrän beslutet vunnit laga kraft.
Läs mer: I kommunernas tombola får vissa fortsätta vara barn medan andra blir vuxna
Lidköpings kommun valde att gå till domstol för att i tre fall få ersättning för gode män till ensamkommande som skrivits upp i ålder. Förvaltningsrätten gav kommunen rätt. Men kammarrätten gör en helt annan bedömning i två färska domar. Beskedet är att kommuner som fortsätter att bistå ensamkommande som skrivits upp i ålder med god man inte har rätt till ersättning från staten, utan får betala själva.
Läs mer: Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet
Malmö stads stadsjurist Natalie Glotz Stade är kritisk till domen och hoppas att Lidköping överklagar till högsta instans.
– Kommunerna kommer inte att få ersättning från staten för att de gör rätt och försvarar ett rättssäkert samhälle, säger hon.
Domarna innebär dock inte, poängterar Natalie Glotz Stade, att kommunerna slipper ansvar för unga människor på flykt som skrivits upp i ålder.
– De aktuella domarna ändrar inget i kommunernas skyldigheter att ge de ungdomar som kommunen inte uppenbart bedömer vara vuxna en god man, ett boende, skolgång och den omsorg som en ensam tonåring förtjänar att få.
Konsekvenserna av domen blir dock begränsade eftersom en ny lagstiftning väntas börja gälla inom kort. Ändringen innebär att medicinska åldersbedömningar ska erbjudas tidigt under asylprocessen och att beslutet om ålder går att överklaga.
Gå till toppen