Lund

Byggstarten för höghastighetstågen Lund-Hässleholm tidigareläggs

Spåren till höghastighetståget mellan Lund-Hässleholm kan börja projekteras redan nästa år. Det blir byggstart senast 2029, men troligen redan i början av 2020-talet.

Det meddelade infrastrukturminister Anna Johansson (S) under en presskonferens i Lund på fredagsmorgonen.
"Regeringens ambition är att vi ska bygga ett höghastighetsnät och bättre binda ihop våra tre storstäder", sade Anna Johansson (S) när hon i Lund presenterade regeringens nya "snabbspår": en tidig utbyggnad av sträckan Hässleholm-Lund.
– Skälet att vi väljer Lund-Hässleholm är att den är en av de högst belastade järnvägssträckorna i Sverige, säger Anna Johansson.
Beskedet innebär att det fyrspår mellan Malmö och Lund som ska stå klart 2024 bara några år därefter kan kompletteras med fyra separata järnvägsspår hela vägen till Hässleholm.
Beskedet har välkomnats med en rad positiva kommentarer i Skåne:
• Enligt regionrådet Henrik Fritzon (S) banar den nya skånska höghastighetsbanan väg för fler och snabbare regiontåg som kan susa fram i en fart på 250 km/h.
• Lunds kommunalråd Anders Almgren (S) anser att beskedet utvidgar arbetsmarknadsregionen i Skåne och stärker Lund som "Skånes ledande jobbmotor".
• Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) tycker för sin del att det snarare stärker Malmös funktion som "södra Sveriges jobbmotor".
– Det är viktigt för Malmös och hela regionens utveckling att restiderna kortas och att vi får bort trängseln på spåren så att tågen går som de ska, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Enligt Anna Johanssons besked ska en dubbelspårig höghastighetsbana Lund-Hässleholm börja byggas senast 2029 som etapp 2 i en ny snabbförbindelse mellan Malmö och Stockholm. Det är betydligt tidigare än vad som tidigare förväntats.
Det nya dubbelspåret blir drygt 60 kilometer långt och väntas söka sig fram genom det skånska slättlandskapet väster om Ringsjön och väster om Eslöv.
–Ostlänken mellan Järna och Linköping blir första delen av höghastighetsbanan med byggstart i år. Därefter byggs sträckan Lund-Hässleholm för att avlasta södra stambanan, säger Anna Johansson.
Infrastrukturministern framhåller den redan täta trafiken på sträckan som ett skäl till att Skåne så tidigt får en del av höghastighetsbanan.
Den täta trafiken av Öresundståg, pågatåg, godståg och X2000-tåg innebär att utbyggnaden kan bli ekonomiskt försvarbar – trots att tågen norr om Hässleholm under flera år kommer att kopplas in på vanliga spår.
Det är osäkert när en höghastighetsbana kan stå klar hela vägen mellan Malmö och Stockholm. Etapp 3, som definieras tidigast under våren 2018, väntas bli Linköping-Jönköping.
Infrastrukturminister Anna Johansson hade de skånska S-kollegerna Henrik Fritzon och Anders Almgren med sig när hon lade fram regeringens nya järnvägssatsningar.Bild: Ingemar D Kristiansen
SJ-chefen Crister Fritzon sade i en intervju med Sydsvenskan och HD i början av veckan att han ser det som naturligt att bygga en färdig höghastighetsbana mellan Stockholm och Malmö innan man länkar samman Stockholm och Göteborg.
Anna Johansson har ingen kommentar till den synpunkten, utan överlåter till Sverigeförhandlingen att ta fram ett samlat utbyggnadsförslag.
Läs mer:SJ-chefen vill forcera höghastighetsbanan Malmö-Stockholm
Enligt henne ska höghastighetsbanan byggas i den takt som trafiken och Sveriges ekonomi tillåter, men hon hoppas att Stockholm, Göteborg och Malmö binds samman med höghastighetståg redan i slutet av 2030-talet.
– Sverigeförhandlingen utgår från 2035. Det är inte orealistiskt, säger Anna Johansson.
Hon betvivlar att den preliminära utbyggnadsplanen för höghastighetsbanan kommer att rivas upp av kommande regeringar – trots att både Liberalerna och Moderaterna uttalat stark skepsis mot de höga kostnaderna för en snabbtågssatsning.
– Det ska mycket till för att riva upp en långsiktig järnvägsplan. Att man helt plockar bort enskilda objekt ur en nationell plan är ovanligt. Det skulle bli oerhört kostsamt att planera om, säger Anna Johansson.
Ett franskt och ett tyskt höghastighetståg står sida vid sida på en järnvägsstation i Paris. I teorin skulle ett svenskt höghastighetståg kunna parkera bredvid dem någon gång i slutet av 2020-talet.Bild: MICHEL EULER
Beskedet om att Skåne nu tidigt blir en del av regeringens satsning på höghastighetståg tolkas i Skåne som en framgång för en intensiv lobbykampanj med deltagande av samtliga åtta riksdagspartier.
Det lär dock framkalla besvikelse i Borås, Jönköping och Göteborg, tre orter som hade hoppats bli prioriterade före Skåne.
Genom regeringens beslut kommer Hässleholm att bli den nordligaste svenska ort som först kopplas samman med Hamburg och det tyska snabbtågsnätet via en ny Fehmarn bält-tunnel.
Fakta

Höghastighetstågen ska gå i 320 km/h

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att snabbt bana väg för nya stambanor för höghastighetståg i Sverige.

Tågen ska köra sträckan Malmö-Stockholm på 2,5 timmar och Göteborg-Stockholm på 2 timmar.

Höghastighetstågen ska köra i 320 km/h. Längs den nya banan ska det även finnas regionala snabbtåg som kör i 250 km/h.

Hittills har Sverigeförhandlingen fått löfte om att 110 000 nya bostäder i anslutning till de nya stambanorna. Lika många bostäder kan komma att byggas i anslutning till de nya snabbtågen i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Läs alla artiklar om: Höghastighetståg till Lund
Gå till toppen