Malmö

"Jag byter Malmönyttan mot samhällsnyttan"

När Ola Melin ska välja en mötesplats han tycker mycket om väljer han Malmö Live.
"Den offentliga konsten, det publika rummet, kanalen, det gröna, allt på samma plats! Det nya möter det gamla!"

Ola Melin, avgående stadsträdgårdsmästare och tillträdande länsöverdirektör i Skåne.Bild: Patrik Renmark
Ola Melin kliver snart av jobbet som stadsträdgårdsmästare i Malmö för att bli länsöverdirektör på länsstyrelsen Skåne.
Kvarteren runt Malmö Live har han jobbat mycket med och han vill med platsen visa att det offentliga rummet handlar om så mycket mer än parker och grönytor.
–Jag trodde till exempel inte att uppdraget skulle innebära att jag hamnade i styrgruppen för Eurovision-finalen när den gick i Malmö 2013.
Det ingick precis inte i utbildningen till landskapsarkitekt i Uppsala och Alnarp. Dit kom gröna-vågen-sonen efter att ha gjort lumpen på en u-båt.
– Den låg inne på Kockums för översyn och då bodde vi på Sjöfartshotellet, det måste ju ha legat här nånstans.
Vi sitter inne på Malmö live, i en orange soffgrupp, nära hotellreceptionen. Sjöfartshotellet låg i princip precis där vi sitter.
Det har hänt mycket nytt i Malmö sedan hösten 2011 när Ola Melin började sitt jobb som stadsträdgårdsmästare. Nya bostadskvarter, nya torg, nya gator och nya grönområden har tillkommit.
– Jag tror att folk tycker att vi levererat kvalitet trots våra minskade investeringsanslag.
I drygt fem år har Malmö stått i fokus för Ola Melins arbetsliv. Snart är Malmö enbart en del av hans uppdrag.
– Man kan säga att jag byter Malmönyttan mot samhällsnyttan. Mina barn undrar mest om länsöverdirektör betyder att jag kommer att vara hemma mer på kvällarna.
Han ser tveksam ut. Länsöverdirektören utgör tillsammans med landshövdingen ledningen för länsstyrelsen. Det innebär, precis som jobbet i Malmös stadshus, en hel del kvällsevenemang i olika former.
Ola Melin, avgående stadsträdgårdsmästare och tillträdande länsöverdirektör i Skåne.Bild: Patrik Renmark
– Jag är väldigt glad över att de vågat satsa på en jämförelsevis yngre person som jag, säger Ola Melin.
Han kommer ännu längre ifrån det växtnörderiet som han odlade redan hemma på gården i Onslunda utanför Tomelilla.
– Det är en sorts tall, svarar han på frågan vad det är för träd som är planterat mellan Malmö Live och bostadshuset vid Gibraltargatan.
– Jag har kommit så långt från växterna i mitt jobb, nu odlar jag bara nörderiet hemma i trädgården.
Den ligger i Håkanstorp och är väl inte så välskött som man fördomsfullt kan tro att den skulle vara med två landskapsarkitekter i huset.
– När någon klagar brukar jag säga att jag har alla Malmös parker att tänka på, då finns det inte tid till trädgården.
Nu ska parkerna ersättas med natur- och miljövård i ett litet större format. De skånska kusterna, skogarna, landsbygden och jordbrukslandskapet.
– En utmaning är alla som vill bosätta sig i städerna. Hur ska deras behov av bostäder och service kunna tillgodoses. Samtidigt får vi inte glömma bor de cirka femton procent som väljer att bo kvar på landsbygden. De måste också ha tillgång till god service, säger Ola Melin.
Han kommer att ha en arbetsplats både i Malmö och Kristianstad. Där, och en hel del ute på fältet, ska han försöka sammanföra stad och landsbygd - och staten som blir hans nya uppdragsgivare.
Under åren som stadsträdgårdsmästare har det varit trafiken och den offentliga konsten som engagerat Malmöborna mest. Men det var länge sedan det varit en sådan debatt som den om det nya konstverket som snart ska placeras framför Konsthallen. Tony Craggs skulpturer "Points of view" som donerats av konsthandlaren Per-Olov Börjeson.
– Jag har haft en bra dialog med arkitekten, säger Ola Melin.
Han tycker egentligen att det är bra att det blir debatt om den offentliga konsten.
– Den ska ju engagera.
Om konsten delar Malmöborna så är det främst trafiken som delat politiken.
– Det är inte alltid en särskilt lätt balansgång för oss tjänstemän.
Han säger att han kommer att sakna jobbarkompisarna och deras "fantastiska diskussioner" mest när han lämnar Stadshuset på Föreningsgatan.
– Men jag flyttar inte från något, jag flyttar till en ny arbetsplats.
Han tror att förtätningen av Malmö blir den främsta utmaningen för hans efterträdare.
– Det behövs publika utrymmen. Det räcker inte med gröna tak och väggar. Man kan inte ha picknick på en grön vägg.
Är det något du ångrar under tiden i Malmö?
– Ångrar? Jo, kanske att vi inte drog ännu mer nytta av den uppmärksamhet som vi fick när Eurovisionsfinalen gick i Malmö 2013. Massor av journalister var i här och skrev om staden. Vi hade hög fart som vi kunde ha utnyttjat ännu mer och som gagnat Malmöborna.
Kan du ge ett råd på vägen till din efterträdare?
– Var djärv och våga. Malmö klarar det.
Fakta

Ola Melin

Ålder: 41 år

Familj: Fru och tre barn 11, 7 och 4 år gamla

Bor: Håkanstorp

Kopplar av: "Med familjen på Österlen eller i sommarstugan på norra Öland."

Mest udda i cv:et: "Torpedtekniker i insatsstyrkan Ubåt, snickare på Bahamas."

Vad kommer aldrig in i din trädgården: "Svårt. Hade tidigare svårt för petunior, men har kommit att ändra mig."

Den längsta titel du haft: "Kontrollräknade: Stadsträdgårdsmästare vinner."

Gå till toppen