Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ministern: Prioriterat få ned sjuktalen

Stress, ångest och depression ligger bakom den kraftiga ökningen av sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser de senaste åren. Ansvarig minister Annika Strandhäll säger att arbetet med att få ner sjuktalen är prioriterat.

Antalet sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser har ökat med 111 procent mellan 2011 och 2016. Ansvarig minister Annika Strandhäll säger arbetet med att få ner sjuktalen är prioriterat. Arkivbild.Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT
Enligt nya siffror från Försäkringskassan har sjukskrivningarna i psykiatriska diagnoser ökat med 111 procent mellan 2011 och 2016. Det totala antalet sjukskrivningar har också ökat men kurvan för dem med psykiska orsaker stiger betydligt brantare. 2011 var andelen av de sjukskrivna som fått psykiatriska diagnoser 33 procent, 2016 hade andelen ökat till 45 procent.
– Skrapar man lite närmare på siffrorna så är det stress, ångest och depression som är de dominerande delarna i det här. Det här är en ganska stor folksjukdom i dag och den vanligaste orsaken till sjukskrivning för både kvinnor och män, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
Hon tycker att utvecklingen är oroande och att flera åtgärder redan vidtagits för att vända utvecklingen.
– Det är ett prioriterat arbete. Vi ser vilka enorma kostnader det här för med sig på alla plan, säger Annika Strandhäll.
Regeringen har sedan två år ett program för friskare arbetsplatser och lägre sjukfrånvaro där många av åtgärderna har handlat om just psykisk ohälsa. Strandhäll nämner bland annat de nya föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön, utökad forskning kring kvinnors arbetsmiljö och resursförstärkning till psykiatrin och primärvården med koppling till de diagnoser som är vanligast förekommande.
– Där måste man vara självkritisk som politiker och konstatera att vi har en primärvård som inte är riggad för att hantera ohälsan som den ser ut i dag. Man har till exempel oftast inte särskilt mycket psykologer att tillgå i primärvården.
Annika Strandhäll säger att man det senaste året kunnat se att inflödet i sjukförsäkringen minskat något och att ökningstakten av sjukskrivningar har avtagit. Hon tror att det dels är ett resultat av arbete som bedrivs av arbetsmarknadens parter för en bättre arbetsmiljö, dels av utvecklingen av arbetet inom primärvården och nya riktlinjer till läkarna.
– Förhoppningsvis kommer vi fortsätta att se en vändning. Det är en av regeringens högst prioriterade frågor och vi jobbar stenhårt för det, säger Annika Strandhäll.

Fakta: Sjukskrivna i psykiatriska diagnoser 2016

Län för län, andel i procent
Dalarna 51
Västra Götaland 49
Värmland 48
Kalmar 47
Jönköping 46
Örebro 46
Riket 45
Blekinge 45
Halland 45
Skåne 45
Västmanland 45
Gävleborg 44
Kronoberg 44
Stockholm 44
Västerbotten 44
Södermanland 43
Västernorrland 43
Jämtland 42
Gotland 40
Uppsala 40
Östergötland 39
Norrbotten 38
Källa: Försäkringskassan
Gå till toppen