Malmö

Så här kan en ny hamnbro i Malmö se ut

Fastighetsbolaget Wihlborgs vill bygga en bro som binder ihop Västra hamnen med Nyhamnen. Miljardkostnaden kan bolaget hämta hem i ökade markvärden.

En tidig skiss på hur en ny bro kan se ut från Norra hamnen till Nyhamnen. Wihlborgs vill nu via en internationell arkitekttävling ta fram ett stiligare förslag för ett modernt bromonument i Malmö hamn.Bild: Lokal XXX Arkitekter
Malmö kommun är just nu inne i ett intensivt planarbete för hur Nyhamnen ska se ut i framtiden när bostäder och kontor ska skapas för mer än 30 000 personer.
Mycket tankemöda läggs på gator, spårvagnar och genomfartsleder. I det läget kastar Wihlborgs nu in en helt ny idé för att minska trafikflödena genom Nyhamnen.
– Vi är beredda att bygga och finansiera en bro som gör en ny stor transportled genom Nyhamnen överflödig. Med en ny bro kan vi skapa en port till Malmö, ett spektakulärt byggnadsverk som ger Malmö en ny symbol i klass med Kockumskranen, säger Ulrika Hallengren, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.
Wihlborgs har en baktanke med bron. Den skulle inte bara ge bilisterna i Västra hamnen en genväg ut till Västkustvägen via Norra hamnen. Den skulle också frigöra värdefull mark i Nyhamnen, där Wihlborgs är största privata fastighetsägare.
Den nya bron skulle vara öppningsbar, men skulle också fungera som en slussport som kan stänga havsströmmarna in mot Malmö hamn i samband med stormar och extremt höga vattenflöden.
– Bron i sig skapar inga vinster för oss, men det vi vinner är ny utvinningsbar mark och ökade byggaktiviteter i Nyhamnen, säger Ulrika Hallengren.
Wihlborgs äger redan Slagthuset och industrilängorna däromkring. Bolaget har renoverat Magasinet i Nyhamnen och är just nu igång med ett stort byggprojekt i kvarteret Sirius.
Wihlborgs broidé har redan fått ett positivt mottagande av kommunledningen i Malmö, men måste utredas närmare för att få ett mer definitivt klartecken. Den tänkta bron går längs en sträcka där det tidigare diskuterats att bygga en hamntunnel.
– Bron ska rymma alla trafikslag. Och där gör vi bedömningen att det är mycket mer attraktivt att gå och cykla på en bro än i en tunnel, säger Ulrika Hallengren.
Gå till toppen