Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Bara var tjugonde tågresenär kommer att kontrolleras

När gränspolisen senare i vår inleder rullande kontroller ombord på Öresundstågen kan bara var tjugonde passagerare kontrolleras. När tiominuterstrafik inleds över bron får bara var fyrtionde resenär legitimera sig för gränspoliserna.

En grupp gränspoliser ber att få se legitimation ombord på ett Öresundståg. När kontrollrutinerna förändras räcker resurserna bara till att kontrollera var tjugonde resenär.Bild: Lars Brundin
Häromdagen gav inrikesminister Anders Ygeman (S) besked om att gränskontrollerna vid Hyllie station ska flytta ombord på brotågen inom sex-åtta veckor.
Men samtidigt sade Ygeman att gränspolisen inte kan räkna med mer personal som kompensation för att man blir mindre effektiva när mer än halva arbetstiden ägnas åt ineffektiva resor från Hyllie till Kastrup och från Kastrup till den svenska gränsen.
Under dessa transportresor görs inga passkontroller. Men Anders Ygeman ser inget bekymmer med att passkontrollerna i så fall omfattar färre tågpassagerare.
– Enligt det tillstånd som vi har från EU-kommissionen ska det röra sig om partiella gränskontroller på tågen. Vi får helt enkelt inte kontrollera alla, sade han till Sydsvenskan och HD i onsdags.
Hittills i år har gränspolisen kontrollerat drygt 37 procent av alla tågresenärer som kommit till Hyllie station från Danmark. Andelen varierar från vecka till vecka och har som lägst legat på 14 procent (vecka 11) och som högst på 85 procent (vecka 12).
Om polisen i samband med de nya ombordkontrollerna använder sig av samma antal gränspoliser som idag får de betydligt mindre tid för sitt kontrollarbete.
I så fall räcker varje gränspolisstyrka bara till ett tåg per omlopp Kastrup/Hyllie, ett omlopp som tar 40 minuter, där poliserna är låsta på tåget. Om tågen går var tjugonde minut behövs det fyra gånger så mycket personal som idag för att kontrollera samma mängd passagerare.
Dessutom får gränspoliserna bara halva tiden på sig att kontrollera passagerarna under den korta tid när tågen kör från nationsgränsen ute i Sundet till Hyllie station. Därför kommer det att behövas minst åtta gånger så mycket personal för samma arbete som görs idag.
Om personalstyrkan förblir oförändrad innebär det att antalet kontroller blir färre. I så fall kommer genomsnittssiffran på 37 procent att sjunka till 4-5 procent. Om tågen så småningom körs i tiominuterstrafik hamnar andelen kontrollerade passagerare på 2-3 procent.
Det innebär att gränskontrollerna på tågen i det närmaste kommer att avskaffas.
Michael Mattsson, gränspolischef i Region Syd, vill ännu inte kommentera dessa uppgifter:
– Vi kan inte ge några svar förrän vi har haft dialog med processägaren (gränspolissektionen vid Noa) som först ska tolka och tyda samt göra konsekvensanalyser av vad beslutet kan innebära för oss, säger han via Skånepolisens presstalesperson Ewa-Gun Westford.
I dagsläget gör dock id-kontrollerna på Kastrup att väldigt få av de passagerare som tar sig till Hyllie kommer till Sverige utan giltiga papper. Under årets första tolv veckor avvisades bara 61 av de personer som kommit till Hyllie från Danmark. Bara fyra personer sökte asyl.
Gränspolisen avsätter just nu mest resurser till de kontrollpunkter där misstanken är störst om att det förekommer människosmuggling. Därför prioriteras Lernacken.
Där görs inga partiella gränskontroller. Där måste samtliga resenärer visa pass och id-handlingar – varje dag, dygnet runt.
Vid Lernacken kontrollerades under årets första tolv veckor 95 procent av alla resenärer. Andelen kontroller var som högst under vecka 3 (99 procent) och lägst under vecka 12 (90 procent).
Det är också på Lernacken som polisen avvisat flest resenärer som saknat rätt att resa in i Sverige. Polisen vid Lernacken avvisar ungefär femtio personer under en normal vecka – det vill säga sju personer per dag.
Här har också ett stort antal brottsmisstänkta personer blivit frihetsberövade. Enbart under de senaste tre veckorna har fjorton personer anhållits på grund av brott som uppdagats i gränskontrollen.
Också i Helsingborgs hamn är gränskontrollerna i det närmaste heltäckande. Därifrån har hittills i år ett 70-tal personer avvisats till Danmark, ett 20-tal personer har sökt asyl.
Fakta

Så effektiva är gränskontrollerna

Vid Lernacken har 95 procent av alla resenärer kontrollerats. 572 personer har avvisats.

Vid Hyllie station har 67 procent av alla resenärer kontrollerats. 61 personer har avvisats.

Vid Helsingborgs hamn har 80 procent av alla resenärer kontrollerats. 73 personer avvisade.

I Trelleborgs hamn har 11 procent av färjeresenärerna kontrollerats. Ingen har avvisats.

I Malmö hamn har inga passagerare kontrollerats under 2017.

I Göteborgs hamn har 1,5 procent av färjeresenärerna kontrollerats. Två personer avvisade.

Samtliga siffror gäller för vecka 1-12 under 2017.

Källa: Noa/Gränspolissektionen.

Gå till toppen