Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Biblioteksflytten ger ökad tillgänglighet för fler

Nöbbelövs bibliotek.Bild: Anette Rasmusson
Föreningen Rädda Nöbbelövs Bibliotek ifrågasätter genom Anette Rasmusson den planerade flytten av Nöbbelövs bibliotek till Mobilia.
Bibliotekens verksamhet är en viktig grundbult i ett demokratiskt samhälle, så också i Lund, som enligt undersökningar leder rankningen över de städer där invånare läser mest böcker. Biblioteken skapar mötesplatser mellan människor, och i bibliotekslagstiftningen är det tydligt att ett särskilt viktigt uppdrag är att nå ut till barn och unga, att ge särskild uppmärksamhet åt nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska, bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, med mera.
Läs också Varför vill ni ta ifrån oss Nöbbelövs bibliotek?
Därför är vår målsättning i nämnden att utveckla vår biblioteksverksamhet så fler Lundabor får del av verksamheten. Idag finns biblioteksfilialer endast i några få stadsdelar, vilket gör att de allra flesta invånare inte har ett stadsdelsbibliotek i sitt kvarter. Det är viktigt att Lundabor, oavsett var i kommunen de bor, har närhet till bibliotekens verksamhet. Därför krävs en omflyttning av vissa verksamheter så att vi når ut till så många som möjligt.
Att flytta Nöbbelövs biblioteks verksamhet till området Mobilia är en sådan åtgärd. Biblioteket på Nöbbelöv nådde inte ut till tillräckligt många besökare utanför skolan. Genom att flytta ut verksamheten till Mobilia kan vi därför möjliggöra för fler medborgare, som annars inte hade haft samma tillgång till bibliotek, att mötas på en gemensam plats. På så sätt ökas tillgängligheten.
Utöver detta ska tillgängligheten också öka på andra sätt: dels genom att öka andelen förskolebibliotek, öka andelen tillgängliga öppet-timmar, utveckla bussverksamheten samt fler tillfällen för pop-up-bibliotek, med mera. Dessa åtgärder konkurrerar inte med den ordinarie verksamheten utan är ett komplement som gör att vi når fler medborgare.
För att vi ska klara bibliotekslagens uppgifter måste vi säkerställa de fysiska mötesplatserna som biblioteken utgör samtidigt som vi utvecklar verksamheten i stort. Därför kommer vi föreslå att verksamheten för Nöbbelöv flyttas. De ekonomiska ramarna för biblioteket på Mobilia är desamma som för biblioteket på Nöbbelöv - men fler medborgare får tillträde till verksamheten.

Elin Gustafsson (S)

Peter Bergwall (MP)

Birger Swahn (M)

Kultur- och fritidsnämndens presidium i Lund
Gå till toppen