Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Låt Lund blomma. Lunds centralstation ligger mitt i det skånska järnvägsnätet.”

Lund är förvisso en del av storstaden Malmö, en klok del. Det är nu dags att visa det. Lunds centralstation utgör ett nav för människor som reser i Skåne. Det skriver Anders Olshov, chef för och grundare av tankesmedjan Intelligence Watch.

Vid Lunds centralstation har det hänt påfallande lite. Det är svårt att förstå att detta är Sveriges tredje mest trafikerade järnvägsstation, skriver Anders Olshov.Bild: Johan Pihlemark
Lund har under senare år tappat i attraktivitet till Malmö och måste göra mer för att stärka staden, utnyttja möjligheter till etableringar av nya kontor vid Lunds centralstation och/eller vid den kommande stationen Lunds Södra, som ska ligga vid Klostergården. Annars kommer Malmö att dra ifrån som ekonomisk motor och dominera Skåne så som Stockholm dominerar Mälardalsregionen och Göteborg västsverige.
Enligt rapporten Storstadssveriges tillväxt topp–20 som vi i tankesmedjan Intelligence Watch tagit fram, hade Malmö under åren 2008–2015 snabbast sysselsättningstillväxt i Sydsverige av de större kommunerna, 12,6 procent. Under perioden var Malmös tillväxt också mer än dubbelt så snabb som Lunds. Det utgör ett skifte jämfört med före 2008 då Lund växte snabbast.
Malmö har efter Öresundsförbindelsen och Citytunneln skickligt exploaterat de lägen i staden som ligger stationsnära. I stort sett samtliga större företagsetableringar i Sydsverige har under senare år skett intill centralstationen, Triangeln eller Hyllie, en framväxt och utveckling som inte kan undgå någon som besökt områdena.
Vid Lunds centralstation har det hänt påfallande lite. Det är svårt att förstå att detta är Sveriges tredje mest trafikerade järnvägsstation.
De politiker som styr Lund har i sin iver att främja sträckan till Ideon ut mot ESS och Max Lab samt satsningen på spårväg, förbisett att stationsområdet utgör stadens bästa läge för moderna företag som tar hållbarhetsfrågor på allvar och som tycker att det är viktigt att deras anställda kan ta sig till och från arbetsplatsen och till Kastrup med tåg. För moderna företag är östra Lund, dit det är lättast att ta sig med bil, inte intressant. Att Lund ska få spårväg mellan centralstationen och ESS förändrar inte saken.
En pendlare norrifrån åker nog hellre till Malmö än gör ett byte vid Lunds centralstation för att nå Brunnshög. Lund har ett starkt näringsliv, men en del företag kommer även i fortsättningen välja bort Lund tills bättre lägen erbjuds.
Med regeringens besked att den prioriterar en ny dubbelspårig höghastighetsbana Lund—Hässleholm i den nationella planen 2018­­­­—2029 närmar sig detta nästa stora skånska infrastrukturprojekt. Även Moderaterna och Liberalerna säger ja till fyrspår på sträckan, men med förutsättningen att banan måste byggas billigare för lägre hastigheter jämfört med regeringens förslag.
Lunds centralstation ligger mitt i det skånska järnvägsnätet och kan utnyttjas bättre till stadens fördel. Kommunens planer på förtätning intill stationen kan göras ambitiösare, djärvare och justeras. Allt för att skapa fler kontor och ytterligare arbetsplatser. Sker det samspelar Lund bättre med regeringens ambition och ett av syftena med utbyggnaden av landets järnväg, att flytta arbetspendlare från bil till kollektivtrafik för att minska trängsel, utsläpp och energiåtgång. Det är angeläget inte minst i Skåne med regionens kraftigt trafikerade Europavägar.
Allt bättre infrastruktur och allt bättre fordon gör att många lokalsamhällen förenas i en region som omfattar stora delar av Skåne och Älmhult. Med fyrspår på sträckan Malmö–Hässleholm (Malmö–Lund ska stå klart 2024) och en snabbare västkustbana mellan Helsingborg och Göteborg kan den skånska arbetsmarknadsregionen också omfatta städer som Halmstad och Växjö.
Den ökande långpendlingen drivs av näringslivets omvandling. Allt färre arbetar inom industrin medan allt fler jobbar med olika former av tjänster, service och inom nöjesekonomi i storstäderna. Jobben koncentreras, men invånarna bor ofta kvar. I denna utveckling, där tågen kan susa fram i 250 km i timmen, är de stationsnära lägena centrala.
För många mindre kommuner är det attraktivt att förtäta med bostäder vid stationerna så att ortens invånare snabbt kan ta sig till jobben i de större kommunerna. För de större orterna gäller motsvarande, att förtäta med kontor nära stationerna, så att de som pendlar får nära till sina arbetsplatser.
Erfarenheter från andra håll i världen pekar mot att snabbare och pålitligare tågförbindelser stärker den regionala centralorten som arbetsplats för fler långväga resenärer. Regionen får ett starkare centrum som kan konkurrera med andra metropoler. En stark storstad underlättar för invånare och företag att stanna i regionen, något som också kan gynna mindre kommuner.
Malmö laddar för att öka stadens tillgänglighet och konkurrenskraft genom Malmöpendeln, en tåglinje till Kristianstad som ska stanna i pågatågsstationerna Rosengård, Persborg och Östervärn, och Lommabanan som ska gå från Malmö till Furulund via Lomma.
Staden satsar också på att skapa nya utmärkta kontorslägen för inpendling norrifrån i Nyhamnen invid centralstationen. Den kommande järnvägsbanan mellan Lund och Hässleholm bidrar till Malmös utveckling.
Satsningarna ger också ökade förutsättningar för att knyta ihop Sydsverige till en större arbetsmarknadsregion med Malmö som centrum där invånarnas kompetens utnyttjas bättre.
Samtidigt har Region Skåne som mål att bevara Skåne som en region med flera centrala orter och strävar efter att skapa arbetsplatser i många orter. För dem som har möjlighet att påverka olika verksamheter bör en förtätning i stationsnära lägen övervägas. Högskolan Kristianstad gör större nytta i staden än utanför. Stadsdelsprojektet H+ är viktigt för Helsingborg.
Lund är förvisso en del av storstaden Malmö, en klok del. Det är nu dags att visa det. Lunds centralstation utgör ett nav för människor som reser i Skåne. Rätt utvecklad kan den bidra till både hållbar pendling i den sydsvenska arbetsmarknadsregionen och ekonomisk balans i Skåne.
Låt Lund blomma.

Anders Olshov

Anders Olshov är chef för och grundare av Intelligence Watch, en oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö ekonomi och sociala frågor.
Gå till toppen