Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Alla som kan ska arbeta."

Den olyckliga kopplingen mellan att få pension och att sluta arbeta tillhör en förgången tid. Det skriver de två moderaterna Carl Johan Sonesson och Carl-Johan Carlborg.

Att ta tillvara och utnyttja seniorer som arbetskraft erbjuder både samhället och de som berörs betydande fördelar, skriver Carl Johan Sonesson och Carl-Johan Carlborg.Bild: Albin Brönmark
Sedan några år minskar den arbetande delen av befolkningen i Europa. Så även i Sverige. För att klara den framtida välfärden behöver fler människor arbeta, inte minst för att försörja den ökande delen av befolkningen som inte jobbar. Vårt budskap är därför:
Alla som kan ska arbeta.
Att inte ta tillvara alla arbetsföra människors arbetsförmåga måste betraktas som ett slöseri med resurser som hindrar landets ekonomi från att utvecklas och växa.
När möjligheten att få jobba kvar längre debatteras är tonen, nu när ett val närmar sig, ofta uppskruvad och populistisk och utmärks inte alltid av perspektiv och klarsyn.
För många politiker blir det frestande att hänvisa till att invandrare ska lösa den hotande bristen på arbetskraft. Andra menar att människor i Sverige borde arbeta längre, ju friskare och mer långlivade de blir.
Sverige verkar dock ha fastnat i föreställningar, regelverk och system som gör att de som idag ”får pension” måste sluta jobba, vilket då ofta sker långt tidigare än nödvändigt. Tanken att seniorer kan vara en resurs i arbetslivet tycks systematiskt förträngas och avfärdas i debatten.
Många seniorer känner sig, ofta mot sin vilja, förpassade till passivitet som förbrukade. Idag har bara omkring var femte, 400 000 av landets två miljoner seniorer, inkomst av tjänst. Och det finns studier, till exempel Manpower survey, som visar att Sverige tillhör de sämst rustade att bereda äldre arbete. Så får det inte vara.
Antalet yngre seniorer, 65­­–74 år, har sedan 1980 ökat med omkring 350 000 och utgör nu drygt 1,1 miljoner. Av dem har knappt 300 000 inkomst av tjänst. Statistik från SCB ger vid handen att av övriga cirka 800 000 bör hälften vara så friska och aktiva att de skulle kunna och ofta även vilja arbeta. Inte nödvändigtvis heltid, men kanske i genomsnitt halvtid. Det skulle innebära att Sverige har ett lätt gripbart arbetskraftstillskott på 200 000 årsarbeten bara i den gruppen, det vill säga en fördubbling jämfört med idag. En självklar förutsättning är att arbetsmarknadens parter bemödar sig om att lägga arbetsvillkor och andra förutsättningar tillrätta för att förlänga den period i människors liv då de kan arbeta. På detta område finns mycket att göra, till exempel bör kontraproduktiva åtgärder undvikas, som att åter höja arbetsgivaravgiften för pensionärer, något den nuvarande regeringen har föreslagit.
Att ta tillvara och utnyttja seniorer som arbetskraft erbjuder både samhället och dem som berörs betydande fördelar.
Inom många sektorer – hälso- och sjukvård, omsorg, rättsväsende, utbildning och försvaret – råder brist på arbetskraft. Till exempel saknar mer än var femte lärare i Skåne behörighet och inom sjukvården blir bristen på vårdpersonal allt värre. De seniorer som skulle fylla luckorna har en kort startsträcka in i arbetslivet. De är väl etablerade i samhället och har ofta gedigen yrkeskunskap och erfarenhet. Dessutom har de normalt bostad och tryggad grundförsörjning genom sin pension.
För nyblivna seniorer erbjuder ett jobb på deltid en möjlighet till en mjuk övergång från arbetsliv till pensionärstillvaro, samtidigt som det ger möjlighet att sätta en guldkant på tillvaron både socialt och ekonomiskt. Det tillför även samhället omedelbar köpkraft.
Det borde vara en högst angelägen uppgift för politiskt inflytelserika samhällsföreträdare att göra en grundlig översyn och anpassning av regelverk och politik, så att bästa möjliga förutsättningar och villkor skapas för seniorer att arbeta längre – och stimulera denna grupp till ökat deltagande och fortsatta insatser i arbetslivet.
Framför allt måste hela samhället inse att den olyckliga kopplingen mellan att få pension och att sluta arbeta tillhör en förgången tid.

Carl Johan Sonesson

Carl-Johan Carlborg

Carl Johan Sonesson (M) är regionråd i opposition i Skåne.
Carl-Johan Carlborg är föreslagen som ny ordförande för Moderata seniorer Skåne
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen