Lund

Andreas Ekström: Därför bör sjön Sjön heta Sjön sjön

Jag ser ingen annan råd än att vi får acceptera att språkregler och humor inte kommer att kunna komma överens den här gången. Kolla bara.

Andreas Ekström HD-SydsvenskanBild: Ingemar D Kristiansen
I början på veckan fick vi här i tidningen träffa ett par av de personer som ansvarar för att ge namn åt våra gator här i Lund. Intressant läsning, som dessutom fick min inre språknörd att gå i gång på alla åtta. (Detta uttryck betyder att den motor som är min hjärna använde alla sina åtta cylindrar, och därför gick på maximal kapacitet. Jag förklarar det eftersom jag tror att idiomatiska uttryck som alluderar på förbränningsmotorer är på väg att bli omoderna.)
Nå. Den språkligt mest intressanta utmaningen för namngruppen finns i en detalj: om man nu ska ta sjön Sjön, alltså den där sjön som kallas Sjön, och verkligen formellt kalla den så – måste man inte flytta versalen? Jo, det måste man ju. Namn inleds alltid med versal.
Då blir det Sjön sjön, i stället för sjön Sjön. Och då faller ju hela poängen, med att kalla den där sjön för Sjön, och den där ön för Ön.
Är ni med? I dag alltså sjön Sjön, med versal på andra ordet, eftersom ”sjön” är ett slags bestämningsord medan ”Sjön” är namnet. Bygg ut meningen så syns det tydligare: ”sjön som heter Sjön”.
Sedan måste man se upp med versaler. De kan verkligen inte ställas dit hur som helst i gatunamn. Ett praktexempel på en vanligt felskriven adress i Lund är Britta Holmströms gata. Det faktum att gatan är namngiven efter en person som fått med både för- och efternamn i gatunamnet gör att frestelsen att klämma dit ett versalt G blir helt oemotståndlig för många. Men Britta Holmströms gata ska det givetvis vara, liksom Hjalmar Gullbergs väg.
Så hur lösa detta med sjön Sjön, så att man får med både humor och korrekta skrivregler? Det är, vilket vi ska se, tyvärr ett olösligt problem: ”sjön Sjön” kan den inte heta, eftersom namn ska inledas med versal. ”Sjön Sjön” är en orimlig stavning, det skulle säkert Arthur Holmer som är docent i lingvistik omedelbart hålla med om. Han ingår i Stadsbyggnadskontorets referensgrupp, tillsammans med en rad andra kloka och bildade personer.
Road och oroad är förresten två besvärliga begrepp för den som lär sig svenska: de är ju inte varandras motsatser. Således får jag nu säga att jag inte är oroad, utan i stället ”inte road”, av den slutsats som uteslutningsmetoden för oss till: Snart kommer sjön Sjön att heta Sjön sjön. Vilket är mer korrekt än skojigt.
Det kan nog behövas en förklarande skylt vid strandkanten om hur det kan gå till när språkvetenskap och skrivregler ställer sig i vägen för humor och tradition.
Gå till toppen