Huvudledare

Ledare: Vellinge kan inte avsätta hövdingen.

Vellinges starka kvinna Carina Wutzler (M) har fått nog av länsstyrelsen.Bild: Emil Langvad
Vellinges toppolitiker tar till storsläggan. De ryter nu till mot ”landshövdingar utan kraft och mod” och menar att det är dags att staten avvecklar länsstyrelserna.
Anneli Hulthén har inte suttit på jobbet som landshövding i Skåne i mer än ett halvår när två politiker i Vellinge – kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) och andre vice ordföranden Henrik Thorsell (L) – avfyrar en kanonad i form av en debattartikel i Dagens Samhälle.
”Statens förlängda arm – Länsstyrelsen – är ett hinder för Skånes utveckling”, skriver Wutzler och Thorsell.
De kräver att regeringen ”tydliggör länsstyrelsens uppdrag”, en omskrivning för att regeringen ska läxa upp Hulthén & Co. Annars bör ”länsstyrelsen avskaffas”.
De två Vellingepolitikerna sticker inte under stol med vad som förargar dem. Länsstyrelsen i Skåne bedriver, menar de, en ”kamp mot tillväxt”. Och har gjort länge. Är det inte odlingsbar mark som Länsstyrelsen värnar så framhåller den risken för höjda havsnivåer eller buller som orsak för att stoppa byggande.
Det som fått Vellinges toppolitiker att ilsket fatta pennan just nu är motståndet mot Science Village i Lund, alltså forskarparken med de unika anläggningarna ESS och Max IV.
I januari i år upphävde Länsstyrelsen Lunds kommuns beslut om att godkänna detaljplanen för Science Village på Brunnshög. Riskerna med strålningspåverkan är inte tillräckligt utredda, hävdar Länsstyrelsen och lutar sig mot Strålsäkerhetsmyndigheten.
Lunds kommun, som överklagat beslutet till regeringen, är av en annan mening. Kommunen och en riskkonsult har anfört att sannolikheten är en på 10 miljoner för en olycka som skulle kunna ge personer som vistas utomhus ungefär lika mycket strålning som vid en mammografiundersökning.
Vellinges politiska ledning fruktar att ett gyllene tillfälle för skånskt näringsliv glider skåningarna ur händerna. De skriver om de ”i stort sett obegränsade möjligheter” som ESS kan ge skånska kommuner.
Wutzler och Thorsell ser framför sig att Skånekommunerna och Region Skåne tillsammans tar ett större ansvar för regionala utvecklingsfrågor och skapar ett mer innovativt län. Utan Länsstyrelsen.
Viljan är god i Vellinge, liksom entusiasmen. Men riktigt så enkelt är det inte – inte ens för kommunen med Skånes bästa företagsklimat.
Bråket åskådliggör hur skilda intressen krockar. En frustande otålig kommun möter en mer trögfotad statlig förvaltning som har att bedöma svåra frågor av allmänintresse.
ESS och Max IV är oerhört viktiga projekt för Skåne. För jobb och utveckling. Det är helt sant.
Men de frågor som ligger på Skånes länsstyrelse kan inte avfärdas eller nonchaleras. Den fattar 70000 myndighetsbeslut om året. I frågor som rör människor, djur, natur. Hälsa och säkerhet. Och åtskilligt annat.
Någon måste fatta de långsiktiga beslut som ska värna Skånes goda åkermark, kulturmiljöerna, de 279 hotade fjärilsarterna och övrigt som bör skyddas samtidigt som bostäder och jobb skapas.
Snabb, klok och balanserad handläggning på Länsstyrelsen är ett måste.
Gå till toppen