Huvudledare

Ledare: Gör upp brett om skatten. Det skadar landet minst.

Jan Björklund (L) tycks vänta på en utsträckt hand från regeringen.Bild: Jessica Gow/TT
Liberalernas Jan Björklund stod ensam i tv. Övriga allianspartiledare hade tackat nej till SVT:s Agenda (2/4) där det handlade om förhållningssätt till regeringens budget. De hänvisade till att de inte har något gemensamt besked att ge.
På måndagen riktade Aftonbladet ljuset mot en delförklaring till att de kan ha svårt att komma överens. Enligt en mätning från Inizio är alliansens väljare minst lika splittrade i frågan som de fyra partierna. 79 procent av Moderaternas och 86 procent av Kristdemokraternas sympatisörer anser att alliansen bör lägga fram en gemensam budget i höst. Motsvarande andel för Centerpartiet och Liberalerna är 31 respektive 40 procent.
Så ser ståndpunkterna också ut som de gör.
Medan M och KD vill lägga fram en alliansbudget – och därmed fälla regeringen – anser C att det vore bättre att stoppa enskilda rödgröna skatteförslag. L vill i sin tur väcka misstroende mot finansministern om regeringen lägger fram skatteförslag som saknar majoritet i riksdagen.
"Det angelägna är att stoppa de här skadliga skattehöjningarna", betonade Björklund i tv.
Så långt är alliansen överens. Och det borde inte krävas mer för att hitta en enig linje. För en kvartett som siktar på att regera landet tillsammans kan medlen inte gärna vara överordnade målen.
Vad allianspartierna invänder mot är regeringens planer på att höja entreprenörs-, marginal- och flygskatten. På den senare punkten finns inget skäl att ta strid – det är rimligt att flyget bär kostnaderna för sin miljöpåverkan. Men det är helt klart värt att kämpa för att småföretag ska kunna växa, liksom för att fler med medelinkomstyrken ska få behålla merparten av sina löneökningar. Som Björklund påpekade handlar det till exempel om bristyrkesgrupper som barnmorskor och poliser.
I en efterföljande debatt i Agenda lyfte M:s ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson fram den gamla goda principen om "hälften kvar".
"Ta aldrig in mer än hälften av en människas löneökning. Därför då säger man att staten har mer rätt till mina pengar än jag själv."
Hans motdebattör, biträdande finansminister Per Bolund (MP), gjorde det inte tydligare varför regeringen ser behov av högre skatt med sysselsättning på rekordnivå och stort överskott i statsfinanserna. Rimligtvis borde de rödgröna i första hand försöka hushålla bättre med de resurser som finns.
Men hur ska skatteförslagen då stoppas?
M och KD går inte närmare in på vad de ser för fördelar med att fälla regeringen så sent i mandatperioden. Det lär bero på att det inte finns några.
Att bryta ut enskilda förslag ur budgeten, som Centerpartiet vill, är inte heller oproblematiskt. Sverige lär få fler minoritetsregeringar och det är därför klokt att värna principen om att en budget antas i sin helhet av riksdagen.
Och en misstroendeförklaring mot finansministern?
Nog vore det mest en maktdemonstration.
Möjligen syftar en del av hoten främst till att pressa de rödgröna att ändra sina förslag eller göra upp över blockgränsen. Dörren står öppen för förhandlingar, meddelar regeringen. Det hade gott kunnat följas upp av en formell inbjudan. Enligt Björklund är det allt som krävs för att inleda samtal. Centerpartiet skulle sannolikt också vara öppet för diskussioner.
En bred uppgörelse på skatteområdet kan stoppa skadliga skatteförslag utan att ställa till vådlig röra i politiken. Bäst vore därför om regeringen kunde enas med om inte hela, så åtminstone delar av alliansen i de omstridda skattefrågorna.
Visst finns risk att en sådan lösning splittrar allianspartierna. Men kan de ett år före valet inte enas om en gemensam hållning till regeringens budget, så lär de i vilket fall få svårt att framstå som ett trovärdigt regeringsalternativ.
Gå till toppen