Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Vi har agerat för att förebygga våld i hederns namn.”

Vi i Vänsterpartiet vet att våld i hederns namn kräver särskilda kunskaper och insatser. Det skriver Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot, och Martina Skrak, oppositionsråd i Malmö.

Daniel Sestrajcic och Martina Skrak.
De som utsatts för sexuellt våld och våld i hederns namn behöver konkret hjälp och verkliga förändringar. Till skillnad från de tre borgerliga debattörerna Frida Svensson (L), Niels Paarup-Petersen (C) och Anja Sonesson (M) (Aktuella frågor 30/3) har vi i Vänsterpartiet inte bara skrivit och pratat utan gjort saker.
Läs mer:”Vi kan inte vänta på vänstern. Arbetet mot hedersvåld måste förstärkas nu.”
Vi har varit med och ökat anslaget till Malmös kvinnojourer.
Vi har sett till att även papperslösa kvinnor kan få skydd vid våld i nära relationer.
Vi har varit med och inrättat ett framgångsrikt regionalt kompetenscentrum mot våld i nära relationer som bland annat innehåller utbildningar om hedersvåld.
Vi har sett till att en mötesplats inrättats i Malmö för unga HBTQ-personer, det är en grupp som också är utsatt för våld i hederns namn.
Vi står bakom den lokala kvinnofridsplanen i Malmö som ligger till grund för bland annat Malmös arbete mot våld i hederns namn.
I Vänsterpartiet är vi eniga med forskningen – det viktiga är att varje person bemöts med stöd utifrån sin specifika situation och det bästa sättet att förebygga sexuellt våld är genom jämställdhetsarbete.
Vänsterpartiet har i Malmö drivit ett kommunalt jämställdhetsarbete som var så framgångsrikt att det 2016 fick Svenska jämställdhetspriset, som delas ut av Sveriges Kvinnolobby.
Men vi är självklart inte nöjda. I Vänsterpartiets budgetförslag för 2017 lade vi, utöver satsningar på arbete mot våld i hederns namn, ökade resurser till genuspedagogik och en satsning på elevhälsa och ökad sexualundervisning.
Vi har föreslagit att Malmö ska inrätta ett bidrag till kvinnors organisering för att ge resurser till de föreningar som stärker och stöttar kvinnor och flickor. Vårt förslag, vår motion, fick avslag av bland andra de borgerliga partierna.
Vi har också agerat nationellt. I statsbudgeten gjorde vi så att det som Fredrik Reinfeldt (M) pratade om i flera år men aldrig lyckades med, blev verklighet: ett ökat stöd till landets kvinnojourer på 100 miljoner kronor per år. Ytterligare 10 miljoner kronor går till att utbilda de samhällsfunktioner som möter våldsutsatta kvinnor.
För 17 år sedan lade vi den första motionen i riksdagen som tog upp våld i hederns namn. Två år senare, 2002, föreslog vi ett totalstopp för accepterandet av tvångsgifte och barnäktenskap. Vi ser nu med glädje att övriga partier närmar sig vår linje.
Varje individ måste fritt kunna välja vem hen vill leva med. Vi vill att en haverikommission ska göra en särskild granskning av varje fall där en kvinna dödas av mäns våld för att förhindra att det brutala mönstret upprepas.
Vi vill att feministiskt självförsvar ska erbjudas alla tjejer från årskurs 7.
Mäns våld beror i grunden på den ojämlika fördelningen av makt och resurser mellan könen i samhället. Den skeva maktfördelningen underlättar för män att bruka våld mot kvinnor. Arbetet för att stoppa våldet och ge våldsutsatta skydd och stöd måste därför ske utifrån insikten om att våldet har sina rötter i den rådande samhällsstrukturen där män är överordnade och kvinnor underordnade.
Våld i hederns namn är en konsekvens av patriarkatet men vi i Vänsterpartiet vet att det har sina mekanismer och speciella uttryck och att det därför kräver särskilda kunskaper och insatser.
Det finns politiska krafter som bara bryr sig om kvinnoförtryck när de låtsas att det kan tillskrivas invandrare eller människor med en viss religion. Våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som drabbar många oavsett klass eller ursprung. För oss som feminister är det självklart att se och bekämpa allt kvinnoförtryck, oavsett hur det yttrar sig. Inget våld ska osynliggöras, Vänsterpartiet har en politik för alla kvinnors frigörelse.
Det är sant som Frida Svensson, Niels Paarup-Petersen och Anja Sonesson skriver att vi inte hade möjlighet att närvara på Fadimedagen i år. Tyvärr kom inbjudan först dagen före arrangemanget. Vi har deltagit tidigare år och hoppas få möjlighet att göra det även i framtiden.
På 8 mars i år samlade vi och andra organisationer över tusen personer i Malmö under parollen Internationell solidaritet och bland annat våld i hederns namn diskuterades. Vad gjorde Liberalerna samma dag? Lanserade förslag, men inga politiska lösningar, för att alla kvinnor bör ha 100 000 kronor på banken.
Dagens flyktingpolitik bör ändras så att människor inte deporteras till regimer som ser mellan fingrarna när det kommer till kvinnoförtryck och våld i hederns namn.
Daniel Sestrajcic (V), riksdagsledamot
Martina Skrak (V), oppositionsråd
Läs mer:”Vi kan inte vänta på vänstern. Arbetet mot hedersvåld måste förstärkas nu.”
Läs mer:"Vi driver ihärdigt frågan om våld och förtryck i hederns namn både kommunalt och nationellt."
Gå till toppen