Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Alla som arbetar ska ha rätt till utbildning under hela arbetslivet.”

Det svenska utbildningssystemet är huvudsakligen byggt för att unga ska ta sig in på arbetsmarknaden. Det är bra, men det räcker inte för att möta framtidens utmaningar, skriver Philip Botström, ordförande för SSU.

Jobbmässa. Ingen ska lämnas efter när arbetsmarknaden förändras. Alla ska lyftas, få möjlighet att byta karriär och bli matchade mot de behov som framtiden inrymmer, skriver Philip Botström.Bild: NIKLAS LARSSON / TT
När Stefan Löfven samlar Socialdemokraterna till kongress den 8 april gör han det under parollen ”Trygghet i en ny tid”. Att öka tryggheten i arbetslivet och möta den oro som allt fler känner är avgörande för att öka sammanhållningen i landet. Men det kräver att Socialdemokraterna utvecklar sina förslag om hur tryggheten kan öka på arbetsmarknaden i en tid av globalisering och teknikutveckling. Därför föreslår SSU en trygghetsreform där alla som arbetar ges rätt till utbildning under hela arbetslivet.
Det svenska utbildningssystemet är huvudsakligen byggt för att unga ska ta sig in på arbetsmarknaden. Det är bra, men det räcker inte för att möta framtidens utmaningar. När det manuella arbetet i fabriker automatiseras eller när sjukvården digitaliseras måste människor få möjlighet att utvecklas. Möjligheterna till omställning saknas idag och det måste Socialdemokraterna göra någonting åt.
Livslång vidareutbildning blir allt viktigare. Långtidsutredningen från 2015, regeringens analysgrupp för arbetet i framtiden och TCO, är alla överens om att arbetsmarknadspolitiken behöver utvecklas med fokus på utbildning och omställning. Inför Socialdemokraternas kongress kräver därför SSU mer omfattande förslag för att göra kompetensutveckling under hela arbetslivet möjlig. Vi vill att S-kongressen tar ställning för att:
1. Högskolor och universitet får ett omställningsuppdrag.
Den viktigaste uppgiften för utbildningssystemet ska även i fortsättningen vara att rusta unga för arbetslivet. Men för att de som redan arbetar ska ha möjlighet att utvecklas behöver högskola och universitet få ett specifikt omställningsuppdrag. Det bör administreras och finansieras i ett separat system för att inte inkräkta på högskolornas och universitetens självständighet och ordinarie undervisning. Innehållet i utbildningarna som ingår i omställningsuppdraget ska utformas tillsammans med arbetsmarknadens parter och styras av arbetsmarknadens behov.
2. Ett nytt system för studiefinansiering.
För att de som arbetar ska kunna utveckla sin kompetens behöver de ekonomiska förutsättningar att på deltid eller heltid kunna vara lediga från sitt ordinarie arbete. Enligt en undersökning som TCO lät Statistiska Centralbyrån genomföra under 2016, behöver ersättningen för att studera under arbetslivet ligga på 80 procent av en tjänstemans inkomst för att det ska vara lönsamt att vidareutbilda sig. Därför behövs det ett nytt ersättningssystem för kompetensutveckling.
Ersättningen bör omfatta utbildningar inom ramen för universitetens och högskolornas omställningsuppdrag och ligga i nivå med arbetslöshetsförsäkringen. Denna nya form av studiefinansiering, som är mer generös än CSN, måste konstrueras så att den säkerställer att de som är i behov av kompetensutveckling också är de som tar del av ersättningen.
3. Fler får tillträde till högre utbildning.
De som saknar formell högre utbildning men som har arbetat under en längre tid kan mycket väl ha kompetens som motsvarar sådan kunskap man kan skaffa sig genom studier på högskola eller universitet. För att ge fler tillträde till högre utbildning behövs ett valideringssystem som översätter arbetslivserfarenhet till formell kompetens.
Socialdemokraterna måste peka ut riktningen för hur tryggheten på arbetsmarknaden kan utvecklas.
Ingen ska lämnas efter när arbetsmarknaden förändras. Alla ska lyftas, få möjlighet att byta karriär och bli matchade mot de behov som framtiden inrymmer. Så kan Socialdemokraterna utveckla den svenska modellen och skapa trygghet i en ny tid .

Philip Botström

Philip Botström är ordförande för SSU.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen