Lund

Fristadsförfattare förhalas fortfarande

Det är över ett och halvt år sedan Lunds kommunfullmäktige beslutade att Lund ska ge en förföljd författare en fristad. Men fortfarande är Lund långt ifrån att ta emot en fristadsförfattare.

I augusti 2015 beslutade Lunds kommunfullmäktige med klar majoritet att Lund ska ge en fristad åt en förföljd författare eller annan kulturutövare.
Kultur- och fritidsnämnden har också fått en halv miljon kronor per år för åren 2016-2018 för att finansiera mottagandet.
Men ännu har ingen förföljd författare kommit till Lund. Och det ser ut att dröja ytterligare.
Visserligen har Lund nu blivit medlem i fristädernas internationella medlemsorganisation Icorn. Men kultur- och fritidsnämnden vill inte längre hantera ärendet, eftersom nämnden tycker att ett fristadsprogram innefattar många saker som inte ligger inom dess kompetensområde.
"Att tillhandahålla och sörja för boende, att hantera psykosociala frågor, juridik, säkerhetsfrågor och att kunna ge tillgång till svenskundervisning är exempel på verksamhet, som sorterar under andra förvaltningar", skrev nämnden i höstas och begärde att frågan istället skulle hanteras centralt i kommunen.
Men på den centrala förvaltningsorganisationen kommunkontoret ger man inte mycket för det resonemanget.
Kommunkontorets tjänstemän håller visserligen med om att arbetet kring ett fristadsprogram kräver kommunövergripande samordning, men "ser inga hinder för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna genomföra uppdraget och samordna arbetet." Därför tycker kommunkontoret att politikerna i kommunstyrelsen ska bolla tillbaka frågan till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen tar ställning till kultur- och fritidsnämndens begäran vid sitt möte på onsdag.
Gå till toppen