Lund

Fristadsförfattarfrågan skickas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen lyssnade inte på kultur- och fritidsnämndens invändningar utan bollar tillbaka frågan om fristadsförfattare till nämnden.

För över ett och ett halvt år sedan beslutade Lunds kommunfullmäktige att Lund ska ge en fristad åt en förföljd författare eller annan kulturutövare. Kultur- och fritidsnämnden har också fått en halv miljon kronor per år för åren 2016-2018 för att finansiera mottagandet. Men ännu har ingen förföljd författare kommit till Lund.
Kultur- och fritidsnämnden hade nu bett om att slippa hantera frågan, eftersom nämnden anser att den inte har kompetens att ta hand alla aspekter av att administrera ett fristadsprogram. Nämnden vill därför att fristadsförfattarfrågan ska hanteras centralt i kommunen.
Men kommunstyrelsen lyssnar inte på det örat. Samtliga partier, utom SD som inte vill ha ett fristadsprogram överhuvudtaget, var under onsdagens möte överens om att skicka tillbaka frågan till kultur- och fritidsnämnden.
När en förföljd författare ska kunna komma till Lund är dock fortfarande oklart.
Läs mer:Fristadsförfattare förhalas fortfarande
Gå till toppen