Huvudledare

Ledare: (S)trider väntar på kongressen. De kan avgöra valet.

S-ledaren Stefan Löfven möter motstånd.Bild: Pontus Lundahl/TT
Fem dagar håller de på. Så väntar också otaliga ställningstaganden. När 350 ombud från olika delar av landet samlas till socialdemokratisk kongress i Göteborg på lördagen har de i runda tal 2000 motioner att behandla.
Överlag är det ett ganska enigt parti som möts. I många frågor lär partistyrelsen knappt behöva lyfta ett finger för att få sin vilja igenom. Men på några punkter väntar strid. Och utgången spelar stor roll – det rör sig trots allt om ett regeringsparti på jakt efter förnyat förtroendet.
Känslorna svallar kring flyktingpolitiken. Årets kongress är den första som Socialdemokraterna håller sedan den tvära omläggningen av svensk migrationspolitik hösten 2015. I spåren av den stora flyktingströmmen såg sig den S-ledda regeringen nödgad att strama åt ordentligt. Gränskontroller infördes, tillfälliga uppehållstillstånd blev normen och familjeåterförening försvårades.
Partistyrelsen kallar förändringarna "svåra men nödvändiga" och vill fortsätta med de striktare reglerna. Först då EU-länderna enats om ett asylsystem med jämn fördelning av flyktingar inom unionen kan Sverige återgå till den generösa linjen, resonerar S-ledningen.
Flera lokalavdelningar invänder mot detta, däribland Stockholms partidistrikt och Malmö arbetarekommun. Med tanke på läget inom EU så är invändningarna begripliga. Visst bör Sverige fortsätta att trycka på för en flyktinguppgörelse inom unionen, men länder som Ungern, Slovakien och Tjeckien kommer att streta emot.
Hellre än att invänta enighet här borde Sverige därför diskutera hur det i framtiden ska vara möjligt att upprätthålla asylrätten och erbjuda människor på flykt en fristad. Men samtidigt se till att en generös flyktingpolitik går hand i hand med åtgärder för att de som nekas uppehållstillstånd också lämnar landet.
En annan fråga där partistyrelsen väntas stöta på patrull är vinster i välfärden. S-ledningens linje kan ifrågasättas från två håll. Den vill dels slå vakt om valfriheten, dels "stoppa vinstjakten". I bakgrunden finns den utredning som partiveteranen Ilmar Reepalu har gjort. Förverkligas dess förslag till vinsttak råder det ingen tvekan om att medborgarnas valfrihet minskar. Men partiledningen pressas även av en falang som vill göra välfärdssektorn helt fri från vanliga aktiebolag.
Den offentliga debatten har präglats av överdrifter och missförstånd. De allra flesta välfärdsföretag driver välskötta och uppskattade verksamheter med rimliga vinstmarginaler. Det är inte vinsttak som behövs, utan klarare regler för vad företagen ska producera. Kvalitetskrav.
Att frågan ändå drivits så hårt beror i hög grad på påtryckningar från Vänsterpartiet i budgetsamarbetet.
I en annan fråga, som också ser ut att bli omstridd på S-kongressen, har Vänsterpartiet däremot rätt i sak. V-ledaren Jonas Sjöstedt framhöll i Expressen nyligen att landets religiösa friskolor borde stängas. Diskussionen har fått ny aktualitet sedan TV4:s Kalla fakta avslöjat hur en muslimsk skola i Vällingby delar upp flickor och pojkar när de ska åka buss.
"Det är helt fel att vi i Sverige har skolor som indoktrinerar barn i en viss religion", påpekar Sjöstedt.
Många inom Socialdemokraterna håller med honom. Vissa vill förbjuda religiösa friskolor helt, andra vill se ett stopp för etablering av nya. Partistyrelsen stannar för sin del vid att vilja skärpa tillsynen och införa hårdare regler.
Men oavsett reglerna är skolor med konfessionella inslag som gjorda för sammanblandning av vetande och tro. Det måste barn skyddas mot. Att vissa religiösa friskolor har goda studieresultat är inte heller ett tillräckligt argument för att låta verksamheten fortsätta. Skolan är en del av det offentliga –sekulariserade – samhället. Religionen hör hemma i den privata sfären.
Oavsett var Socialdemokraterna landar i stridsfrågorna är det redan nu klart att det kommer att få betydelse för valet 2018. De närmaste dagarna avgörs vilken politik som partiet ska möta väljarna med. Och det är alls inte säkert att partistyrelsens linjer ger S flest röster.
Det här en opinionstext från tidningens ledarredaktion. Tidningens politiska hållning är oberoende liberal.
Gå till toppen