Huvudledare

Ledare: Svängningen är farligare än robotarna.

Donald Trump har tänkt om.Bild: Alex Brandon
Vändningen kom snabbt. Den amerikanske presidenten Donald Trump har tidigare antytt att den syriske diktatorn Bashar al-Assad kan sitta kvar. Men bilderna från tisdagens gasattack mot civila förändrade uppenbart detta. På torsdagen skärpte Trump tonen rejält mot al-Assad. Bara timmar därefter avfyrades 59 robotar från amerikanska krigsfartyg mot militära mål i Syrien.
Attacken må ha varit folkrättsligt tveksam, men går ändå att förstå. Syriens allians med Ryssland, som har veto i säkerhetsrådet, gör det praktiskt taget omöjligt att stoppa Bashar al-Assad via FN. Moraliskt kan det då ses som försvarbart att USA agerar på egen hand mot den blodsbesudlade regimen.
Det som skrämmer i sammanhanget är snarare den amerikanske presidentens oförutsägbarhet.
Med attacken signalerade Trump inte bara en förändrad hållning i Syrienfrågan, utan också på flera andra viktiga områden. Han har tidigare uttalat skepsis mot interventioner utomlands och öppnat för ett samarbete med Ryssland mot terror.
Det senare torde nu vara uteslutet. Talespersoner för Kreml säger att attacken var ett brott och har gjort betydande skada på relationen mellan länderna. Stämningen lär bli därefter när USA:s utrikesminister Rex Tillerson i nästa vecka kommer till Moskva. Om besöket ens blir av – en större politisk konflikt kan inte uteslutas. Ryssland har begärt ett akut krismöte i FN och talar i termer av en fientlig handling.
"I det här läget reagerar (den amerikanska) regeringen på kemattacken, men utan att tänka på hela den komplexa situationen vilket gör Trump och hans regering mycket farligare för världsfreden än någon annan regering i världen, inklusive Rysslands", säger Rysslandsexperten Kristian Gerner i en TT-kommentar.
Dessvärre är det knappast några överord.
Trump brukar stoltsera med att han agerar snabbt och ser fördelar med att inte avslöja sina planer i förväg. Men när en ledare för en supermakt skjuter från höften i viktiga frågor går det oundvikligen ut över de internationella relationerna. Det rör sig trots allt om en person med tillgång till kärnvapenkoderna. Utan en klar politisk linje för andra länder att förhålla sig till uppstår onödiga spänningar och misstänksamhet.
Nu är det av största vikt att Trump förtydligar hur han tänker på de områden där det skapats ny oklarhet.
Kan det bli tal om ytterligare attacker mot Syrien? Vad ser USA för möjligheter att verka för en fredsprocess och återuppbyggnad av det svårt sargade landet? Hur tänker sig Vita huset att kampen mot terror ska föras om samarbetet med Ryssland inte blir av?
Det var försvarbart i sig att USA reagerade på giftgasattacken med att angripa syriska mål. Alltför länge har den syriska regimen utan risk för repressalier kunnat agera som den vill.
Problemet är att en amerikansk president som kan göra helt om över natten inte bara hotar regimen i Syrien, utan också säkerheten i världen.
Gå till toppen