Aktuella frågor

Debattinlägg: "Jämlikhet kräver politik och ekonomiska satsningar."

Senast den 31 maj ska en nationell version av Malmökommissionen presentera förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Jag hoppas att regeringen går från ord till handling på ett annat sätt än vad Malmös politiska ledning har gjort, skriver Martina Skrak (V), oppositionskommunalråd i Malmö.

Malmökommissionens slutrapport presenterades i mars 2013.Bild: Julia Lindemalm
I takt med att klyftorna i samhället växt har också ohälsan ökat. I Malmö skiljer det sju år i medellivslängd beroende på var i staden du bor. Det konstaterade Malmökommissionen, världens första lokala kommission för att minska hälsoskillnaderna.
Regeringen har tillsatt en liknande nationell kommission för jämlik hälsa som ska presentera sina förslag i maj. Genom att göra dagens klassamhälle synligt, men också ta fasta på Malmökommissionens förslag, går det att minska klyftorna och skapa ett gott liv för alla, oavsett var människor bor, vilken bakgrund de har eller hur mycket pengar de har.
Precis som Malmökommissionen lyfter den nationella kommissionen fram behovet och vikten av tidiga insatser. Genom att människor tidigt i livet nås av satsningar, som bra förskolor och att alla har råd med bra bostäder, blir det inte bara bättre för de enskilda personerna, kostnaderna för samhället blir också på sikt mindre.
Det lönar sig helt enkelt att satsa på en bra välfärd, en förskola som fungerar, en skola som är trygg och jämlik och att barn och unga får en bra och meningsfull fritid.
De senaste åren har välfärden i Sverige urholkats. Allt mindre del av samhällets ekonomi går till vård, skola och omsorg. Den nuvarande S-ledda regeringen håller fast vid den skattepolitik som de borgerliga partierna förde under sina år vid makten istället för att satsa på sådant som syftar till att komma alla till del.
Att resurserna till välfärden minskat märks på att stressad personal lämnar sina arbetsplatser, sjukskrivningar och allt större grupper inom till exempel förskolan. En välfärd på svältdiet drabbar de som arbetar i välfärden men också alla som är beroende av en fungerande förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.
Malmökommissionen levererade flera förslag på satsningar som skulle öka jämlikheten i Malmö. Ett förslag var att minska gruppstorlekarna på fritidshemmen. Trots att grundskoleförvaltningen bad om resurser blev det nej från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ordet fritidshem nämns inte ens i stadens budget för 2017. Storleken på grupperna ökar och är större än riksgenomsnittet medan personaltätheten är lägre.
Malmökommissionen lyfte fram att det måste finnas bostäder som alla har råd att bo i och att det behövs fler och billiga hyresrätter. Tyvärr skrotade stadens politiska ledning förslaget att starta ett kommunalt byggbolag. Tyvärr sålde den över hälften av MKB:s lägenheter på Rosengård till bolag som bland annat gjort sig kända för lyxrenoveringar och stora hyreshöjningar.
Malmökommissionen föreslog en kraftig satsning på elevhälsa, tillgång till medicinsk, psykologisk och specialpedagogisk kompetens på skolorna. Det är viktigt för att barn ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Att elever har problem med sin hälsa är en av de största anledningarna till avhopp från gymnasiet, men Sverige lägger mindre i genomsnitt på elevhälsa än OECD-länderna.
Skolinspektionen har vid granskning av Malmös skolor riktat återkommande kritik för att elever inte får det stöd och de anpassningar som de behöver – här är en fungerande elevhälsa central.
I morgon, söndagen den 9 april, arrangerar Vänsterpartiet en konferens om hur Sverige kan få en välfärd att lita på. I diskussionerna deltar fackföreningar, aktivister, välfärdsanställda och politiker.
Jag ser fram emot den nationella kommissionens förslag och hoppas att regeringen går från ord till handling på ett annat sätt än vad Malmös politiska ledning har gjort. Det behövs en ekonomi som fungerar för alla, inte bara för några få.
Rapporter och utredningar ger kunskap, men för att jämlikheten ska öka krävs omfördelningspolitik och ekonomiska satsningar på det gemensamma.

Martina Skrak

Martina Skrak (V) är oppositionskommunalråd i Malmö.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen