Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

"Frustrerande" att 39-åringen inte utvisades

Den terrormisstänkte 39-åringen skulle utvisas ur Sverige. Men han avvek och polisen kunde inte verkställa beslutet – precis som i 12 000 andra ärenden i Sverige. – Det gör mig frustrerad, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Stefan Löfven är frustrerad över att personen som misstänks för terrordåd inte kunde utvisas.Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
2014 ansökte 39-åringen om uppehållstillstånd i Sverige. I juni 2016 avslogs hans ansökan av Migrationsverket och i december fick han en tidsfrist på fyra veckor att lämna landet.
I februari 2017 lämnades ärendet över till polisen och mannen blev efterlyst den 27 samma månad. Men mannen befann sig inte på den adress han var skriven på och kunde inte omhändertas.
Statsminister Stefan Löfven säger att detta gör honom frustrerad och att ett nej till en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om asyl måste följas av att personen lämnar landet.
– Vi måste förbättra möjligheterna att verkställa, säger Löfven och tillägger att det också är viktigt för tilltron till systemet.
Pär Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolissektionen, säger till TT att omkring 12 000 personer är efterlysta på samma sätt i Sverige i dag, och polisen har svårt att hitta många av dem. Det kan vara personer som saknar pass eller uppehållstillstånd, men också personer som utgör säkerhetshot.
– Vi tittar på vad det finns för adressuppgifter. Det här är många gånger en person som inte inställt sig efter kallelse från Migrationsverket. Men för oss finns det inte så mycket att gå på, säger Löwenberg.
Den misstänkte 39-åringen var en av 3 000 personer som avvikit i Stockholmsområdet. I Stockholm är svårigheten också att anläggningsboenden är mer ovanliga. Personer bosätter sig på egen hand.
– Man kan ha boxadresser i en stor utsträckning, och det gör att det är mer eller mindre ovanligt att man kontrollerar adressen, säger Pär Löwenberg, som gärna skulle se att adresser kontrolleras under tiden någon vistas i Sverige.
Den terrormisstänkte hade ingen "flaggning" från vare sig Migrationsverket eller Säkerhetspolisen. Gränspolisen kategoriserar utvisningsbeslut efter hur svåra de är att genomföra, och enligt Löwenberg är det ovanligt att någon "flaggas".
Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att det är för tidigt att säga om det har begåtts några fel eller inte, det får utredningen visa. Han vill gärna framhäva att regeringen vidtagit åtgärder för att öka återvändandet.
På frågan om hur då retoriken om att åtgärder gjorts går ihop med praktiken, framhåller inrikesministern att förändringar har gjorts, görs samt att mer åtgärder kommer.
– Därför ökar både det frivilliga återvändandet och det tvångsvisa. Varför Migrationsverket och polisen har gjort de bedömningar de gjorde i det här fallet vet jag inte, säger Anders Ygeman.
SD-ledaren Jimmie Åkesson vill utkräva politiskt ansvar, säger han i SVT Agenda.
– Om det är så att uppgifterna som vi har fått kring den här personen stämmer, då måste vi utkräva ansvar från framför allt regeringen.
Åkesson kräver också att fler personer med utvisningsbeslut tas i förvar tills utvisningen kan verkställas.
Migrationsverket har enligt statistik från förra året 357 förvarsplatser på fem orter i Sverige. Där frihetsberövas personer i väntan på avvisning eller utvisning. Det sker oftast i samband med utresan, enligt Pär Löwenberg på gränspolisen.
– Vi vill säkra personen. Det är inte kopplat till någon kriminalitet utan det är personer som håller sig undan.
Fakta

Nära 50 000 gömda

Av de personer som fått avslag på sin asylansökan eller inte fått uppehållstillstånd återvänder de flesta frivilligt, men en del måste utvisas med tvång och en del går under jord och gömmer sig.

I fjol avvek nästan 6 000 personer, i år väntas antalet bli 8 300 och 2019 stiger siffran till 12 400. Därefter går antalet ner något till 11 100 år 2019, 8 900 år 2021 och landar på 8 000 år 2021.

Totalt väntas alltså nästan 49 000 personer avvika efter avslagsbeslut fram till år 2021.

Källa: Migrationsverket

Fakta

137 avvikna från Uzbekistan

Den terrormisstänkte uzbekiske 39-åringen skulle utvisas från Sverige men hade avvikit.

Mellan 2015 och mars 2017 har Migrationsverket överlämnat 137 ärenden till polisen om personer från Uzbekistan som avvikit.

Samma period har 63 ärenden överlämnats där tvångsmedel bedöms nödvändigt för verkställighet.

Totalt har polisen cirka 260 personer från Uzbekistan som ska ut ur Sverige. Cirka 120 av dem ska skickas till Uzbekistan, övriga till andra länder inom och utanför Europa.

Källa: Polisen/Migrationsverket

Gå till toppen