Staffanstorp

Byggplanerna för pulkabacken i Hjärup har överklagats – för fjärde gången

Beslutet att bygga bostäder vid den gamla idrottsplatsen och pulkabacken i Hjärup har varit hos länsstyrelsen tre gånger. Senaste gången avslogs överklagandet. Men Hjärupsborna fortsätter att protestera och har nu vänt sig till mark- och miljödomstolen.

För mer än två år sedan beslöt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun att det skulle byggas bostäder vid Åttevägen i Hjärup. Hjärupsbor överklagade och då länsstyrelsen inte ansåg att nämnden hade behörighet att fatta beslut i ärendet revs det upp.
Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 samma beslut som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjort ett halvår tidigare. Men efter nya överklaganden hamnade ärendet återigen hos länsstyrelsen, som ännu en gång rev upp det. Denna gång var motiveringen att det inte framgått i kungörelse och planhandlingar att detaljplanen till viss del stred mot översiktsplanen för området.
Kommunen har slutat att sköta om den gamla idrottsplatsen mellan Hjärups skola och Hjärupslundsskolan. Anledningen är en kombination av att det ska byggas på platsen och att det anlagts en ny idrottsplats i ortens östra delar.Bild: Patrik Renmark
Detaljplanen korrigerades och kommunfullmäktige beslutade i slutet av april 2016 att anta den omarbetade planen. Men motståndarna i Hjärup gav sig inte – utan överklagade ännu en gång till länsstyrelsen. Denna gång avslogs överklagandet. Nu har motståndarna till bygget, med Lennart Friberg i spetsen, valt att gå vidare till mark- och miljödomstolen.
– Förr eller senare kommer man kanske på att man behöver en idrottsplats och om man tar bort denna och bygger bostäder måste den nya byggas i utkanten av Hjärup. Jag tycker att det är bättre att bygga höghus där istället, säger Lennart Friberg.
Den gamla idrottsplatsen ligger mittemellan Hjärups skola och Hjärupslundsskolan. Här ska det byggas omkring 87 bostäder i form av två flerbostadshus med fyra våningar och friliggande grupphus och kedjehus. Lennart Friberg beskriver platsen som den "mest centrala ytan i Hjärup" och betonar vikten av att det finns ett grönområde på den platsen. Han anser inte att Hjärups park som håller på att anläggas öster om de planerade bostäderna fungerar som ersättning.
– Hur långt får barnen gå själva för att leka? Grönytorna hamnar längre och längre bort och det är för långt för eleverna att gå dit på rasten.
Lennart Friberg har ett stort engagemang för byggfrågan vid Åttevägen. Han får stöd från andra i nätverket Vårt Hjärup, men det är han som begär ut handlingar och skriver dokument. "Det är ingen småbarnsförälder som orkar längre men de tackar mig för att jag fortsätter att kämpa", säger han.Bild: Patrik Renmark
Lennart Friberg har tidigare varit en aktiv motståndare till byggplanerna på Tågvägen som han också var med och överklagade, men som nu ändå har verkställts.
Vill du inte att det ska byggas i Hjärup?
– Jag är för att Hjärup byggs ut, men det måste ske med en plan. Det handlar om att hålla Hjärup grönt. En grön yta som blir bebyggd går aldrig att återställa.
Han har sitt eget hem ungefär en kilometer ifrån det aktuella området, men hans dotter med familj bor närmare.
– Jag är orolig för den trafikökning som kommer att uppstå och tänker på hur mina barnbarn ska kunna ta sig till mormor och morfar, säger Lennart Friberg.
Pulkabacken på området har länge varit ett av huvudargumenten för att låta bli att bygga på området intill skolan. "Så fort det är snö ute och barnen har rast, springer de hit med sina pulkor", säger Lennart Friberg.Bild: Patrik Renmark
Trafikmätningen som har använts som underlag till detaljplanen är från 2008 och Lennart Friberg menar att trafiken har ökat sedan dess. Eric Tabich (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun, har inte samma syn.
– Mätningen som gjordes då är fortfarande giltig. Det har inte hänt något som gjort att trafiken ökat sedan mätningen, den borde tvärtom ha minskat efter att vårdcentralen flyttades och den nya idrottsplatsen kom till, säger Eric Tabich.
Han hoppas snart få ett slut på det långdragna byggärendet.
– Det var väntat att det skulle överklagas men jag hoppas att det kommer ett utlåtande snart, i bästa fall innan sommaren. Vi blir fler och fler i hela landet och detaljplanen ger oss möjlighet att förtäta och bygga nära kollektivtrafiken.
Om det skulle bli avslag i mark- och miljödomstolen planerar Lennart Friberg att ta ärendet vidare till högsta insats.
– Tiden talar för vår sak. Ju mer kunskap som byggs upp desto bättre, säger han.
Lär mer: Länsstyrelsen ger kommunen bakläxa för Åttevägen igen
Gå till toppen