Huvudledare

Ledare: Alla ska med. Igen. Ännu oklart vart.

Stefan Löfven på onsdagen.Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Det var en uppsluppen partiledare som på onsdagen avrundade Socialdemokraternas kongress. Visst fick den en tragisk inramning efter terrordådet i Stockholm. Men sett till de beslut som klubbats kunde Stefan Löfven vara nöjd.
Partiledningen fick ombuden med sig i de allra flesta frågor som behandlades. Och de var inte få. Totalt klubbades 1 985 motioner igenom under de fem kongressdagarna i Göteborg.
Nu går det att skönja huvuddragen i den politik som Löfven ska söka väljarnas förtroende för i nästa års val. Den enda egentliga nyheten är storsatsningen på polisen. Med löftet om 10000 fler polisanställda till 2024 bjöd Socialdemokraterna över allianspartierna.
Förutsättningarna är goda för en bred uppgörelse i frågan.
Annat är det med S-linjen om vinster i välfärden.
Partiledningen nödgades försäkra för kongressombuden att ambitionerna sträcker sig längre än till vinstbegränsning i skolan.
"Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg", lyder formuleringen som förhandlades fram.
Men kompromissandet lär inte stanna vid det. Om Löfven och hans regeringskollegor vill förverkliga någon del av förslaget lär de få fortsätta att fokusera på skolområdet. Där kan de få majoritetsstöd i riksdagen. När det gäller vård och omsorg är det alls inte så, vilket Löfven nog krasst sett ska vara glad för. Så slipper han att möta väljarna som ansvarig för massnedläggning av vårdcentraler och äldreboenden som drivs i privat regi. Förhoppningsvis hamnar politikens fokus med tiden där det hör hemma: på välfärdstjänsternas kvalitet.
Löfven är segerviss inför hösten 2018.
"Vi bestämmer oss. Vi ska vinna valet", sade han i sitt avslutningstal. Men frågan är hur långt beslutsamheten räcker när valrörelsen drar igång. I stort tycks Socialdemokraternas erbjudande till väljarna handla om mer av detsamma som idag. Det ska satsas mer pengar på den offentliga sektorn, betonar Löfven. Renoveras och förstärkas – men inte byggas nytt. I grunden förblir åtagandena desamma som tidigare.
I en ny opinionsundersökning från Novus får S visserligen störst stöd av riksdagspartierna på sex av de tio områden som väljarna ser som viktigast. Men att döma av andra mätningar går arbetarepartiet likväl mot ett förhållandevis svagt valresultat. I den mån Löfven lyckas hålla sig kvar vid makten kan det därför bli ännu svårare än idag att styra landet. Om han inte söker nya samarbetsformer, vill säga. Glädjande nog tycks han hålla dörren öppen för det.
Från talarstolen förklarade Löfven att S ska vara en fast punkt i centrum av politiken, men även finna kompromisser och föra samhället framåt. Det låter som en god grund för framtida samarbeten över blockgränsen.
En sliten gammal S-slogan tycks också få en framtid. Med reservationen att ingen ska åka snålskjuts betonade Stefan Löfven att "alla ska med". Men ännu efter sin 39:e kongress saknar S ett tydligt svar på vart.
Gå till toppen