Staffanstorp

”Att höja skatten i det här läget är närmast löjligt”

Staffanstorps låneskuld växer. För att förhindra att skulderna blir allt för stora vill oppositionen höja skatten. Men den borgerliga majoriteten sparar hellre genom att låta privata aktörer bygga framtidens skolor och förskolor i kommunen.

Pierre Sjöström (S) och Christian Sonesson (M) är inte överens om hur framtida investeringar i Staffanstorp ska finansieras.
Läs mer:Staffanstorp fortsatt hårt skuldsatt: ”Finns klart risker”
På tisdagen rapporterade Sydsvenskan att Staffanstorps kommun visserligen gör ett bra resultat för 2016 och går plus 29,9 miljoner kronor. Men samtidigt ökar låneskulden, trots att Staffanstorp redan idag, utslaget per invånare, är den nittonde mest skuldsatta kommunen i Sverige. Från 2015 till 2016 ökade skuldberget från 1844 till 1876,6 miljoner kronor.
– Man lever på krediter och skjuter över skulden på kommande generationer, säger oppositionsråd Pierre Sjöström (S).
Skatten i Staffanstorp är den tredje lägsta i hela landet, därför menar Sjöström att det finns gott om utrymme för den skattehöjning med 40 öre som Socialdemokraterna lagt förslag om tidigare.
– Jag menar att det är nödvändigt. Kommunen växer väldigt mycket och det pratas om nytt badhus, nya skolor och förskolor. Antingen kommer vi att behöva dra ner på våra verksamheter för att ha råd, eller så måste vi höja skatten, och det tidigare är i alla fall inte vi beredda att göra.
Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) håller inte alls med. Han menar tvärtom att de växande lånen inte är något att oroa sig för och att kommunen har gott om byggnader som kan säljas av för att bekosta eventuella räntehöjningar eller amorteringar.
– Lån har kommunen alltid haft och att de växer är ingenting konstigt. Vi är en växande kommun. Vi har dessutom väldigt låga räntor så lån är ett bra och billigt sätt att växa på.
– Har man lån måste man såklart kunna hantera dem. Vi har exempelvis en säkerhet i de 400 miljoner kronor som vi har placerade i ränte- och värdepapper.
Enligt Sonesson har kommunen dragit ner på investeringstakten under de senaste åren, samtidigt som den ökade befolkningen gett miljoner extra i skattepengar, vilket tryggat kommunens ekonomi.
För att hushålla med ekonomin också under de kommande åren föreslår han att kommunen kanske inte måste stå som ägare på de nya skolor och förskolor som förr eller senare måste byggas för att möta befolkningsökningen.
– Vi har stora värden i våra fastigheter. Vill man vara fri från lån kanske man ska sälja en del fastigheter och vara hyresgäst i stället, vilket vi till exempel är i den nybyggda Uppåkraskolan. Jag sätter mig gärna ner och diskuterar detta med S.
Men någon skattehöjning vill han däremot inte diskutera.
– Vi tvingades göra en skattehöjning när skatteutjämningssystemet ändrades för några år sedan. Att höja skatten i det här läget är närmast löjligt, säger Christian Sonesson.
Gå till toppen