Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vad kan andra länder, och människor i USA och utomlands, göra när Trump nu äventyrar allas vår framtid i generationer framöver?"

Bojkotter är ett trubbigt vapen och skulle drabba också amerikanska arbetare som inte röstat på Trump. Men vad är alternativet? Det skriver Peter Singer, professor i bioetik.

Demonstration mot Donald Trumps klimatpolitik framför Vita huset i Washington.Bild: Pablo Martinez Monsivais
De katastrofala följderna av presidentvalet i USA i november är nu uppenbara. President Donald Trumps likgiltighet inför klimatförändringar, och hans agerande av samma anledning, lär få konsekvenser som vida överträffar hans dekret om invandringsförbud, hans nominering av en ärkekonservativ domare till Högsta domstolen och – om han nu går i land med det – hans skrotning av Obamacare, sjukförsäkringsreformen.
Om Trump inte startar ett kärnvapenkrig, finns det nog inget en amerikansk president kan göra som kommer att skada fler människor än hans beslut att riva upp företrädaren Barack Obamas regleringar som stoppade byggandet av nya kolkraftverk och stängde ner många gamla. Trump hade redan tidigare lovat att bestämmelserna om mer miljövänliga och effektiva bränslesystem i person- och lastbilar skulle bort och sagt att anslagen till miljö- och klimatforskning ska slopas.
Trots att Trump inte har meddelat att USA lämnar klimatavtalet som ingicks i Paris, så lär hans beslut inte gå att förena med förra regeringens löfte att före 2025 minska utsläppen av växthusgaser till en nivå 26 procent under 2005 års.
Avtalet undertecknades av 195 länder och är mänsklighetens sista verkliga möjlighet att hålla den globala uppvärmningen lägre än två grader över den förindustriella nivån. Även två grader är för mycket för befolkningarna i lågt liggande östater. Många slogs för en gräns på 1,5 grader, eftersom en del av dem annars försvinner i havet.
Varje höjning över två grader kan dessutom utlösa processer som orsakar mycket värre uppvärmning och kan göra stora delar av planeten omöjlig att leva på – om det är vetenskapen överens. Bland annat skulle stora mängder metan frigöras – en betydligt kraftfullare växthusgas än koldioxid – ur töande sibirisk permafrost och orsaka ännu mer värme, mer töande och mer metangas i atmosfären. Värmen gör också att isen i Arktis smälter, vilket medför att solvärmen i mindre utsträckning reflekteras och istället absorberas av havet.
Under valkampanjen kallade Trump klimatförändringarna för "en bluff" som kineserna skapat för att skada den amerikanska industrin. Och för någon månad sedan sade Scott Pruitt, den man Trump utsett till chef för miljömyndigheten EPA, Environmental Protection Agency, att han inte tror på att koldioxid är den främsta anledningen till klimatförändringar. "Vi vet fortfarande inte hur det förhåller sig", sade han, "vi måste fortsätta undersöka och analysera saken."
The American Meteorological Society skrev genast till Pruitt att koldioxid och andra växthusgaser "obestridligt" är huvudskälet till den globala uppvärmningen och att man inte känner till "någon vetenskaplig institution med relevanta kunskaper om ämnet som kommit till en annan slutsats".
Det stämmer. Men även om vi mot allt bättre vetande skulle godta Pruitts "vi-vet-inte"-linje om koldioxid som främsta miljöbov i klimatförändringar, så är Trumpregeringens agerande ansvarslöst. Osäkerheten räcker för att inte riskera framtiden på planeten och hundratals miljoner människors liv, bara för att minska energikostnaderna för amerikaner och bevara några få tusen arbetstillfällen i kolindustrin. (Koljobben försvinner för övrigt på grund av automatisering och konkurrensen från billigare naturgas, och har inte med begränsningar av koldioxidutsläpp att göra.)
Möjligen anser Donald Trump inte att han för en ansvarslös politik eftersom han, vilket han gång efter annan upprepat, "sätter Amerika främst". Men det han sätter främst är USA fyra år framåt, till nästa val, och det sker på bekostnad av alla amerikaners långsiktiga intressen och alla icke-amerikaners framtid.
På kort sikt drabbas inte amerikaner hårdast av klimatförändringarna; det gör människor i tropikerna och särskilt fattiga som inte har någonstans att ta vägen när regnen uteblir eller hettan får deras grödor att torka bort.
När havsnivåerna höjs blir öbor som idag lever en meter eller två över vattenytan de första som måste ge sig av, för att följas av tiotals miljoner jordbrukare med små åkerlappar på deltaområdenas bördiga jordar i Bangladesh, Sydostasien och Egypten.
Klimatavtalet innehåller inga sanktionsmöjligheter mot länder som inte uppfyller sina löften. Tanken är att skammen ska vara tillräckligt avskräckande. Men redan innan Trump valdes till president avslöjade den beryktade videon där han skryter om hur han tafsar på kvinnor att han är fullständigt immun mot att känna skam.
Så vad kan andra länder, och människor i USA och utomlands, göra när Trump nu äventyrar allas vår framtid i många generationer framöver?
Om USA använder de billigaste bränslen som finns för att producera energi och struntar i den skada förbränningen vållar andra, så får amerikanska företag en orättfärdig fördel framför andra som anstränger sig för att minska utsläppen av växthusgaser och lever upp till löftena som gavs i Paris.
Det borde räcka för att Världshandelsorganisationen, WTO, tillåter andra länder att bygga handelsbarriärer mot varor från USA. Är WTO för fegt för ett sådant steg, kan konsumenterna utanför USA bojkotta varor från USA för att visa Trumpadministrationen vad de tycker.
Bojkotter är ett trubbigt vapen och skulle drabba också amerikanska arbetare som inte röstat på Trump. Men vad kan vi annars göra när så mycket står på spel och möjligheterna att påverka Trumps politik är så små?

Peter Singer

Översättning: Karen Söderberg
Project Syndicate
Peter Singer är professor i bioetik vid universitetet i Princeton i USA och hedersprofessor vid universitetet i Melbourne i Australien. Han har bland annat skrivit böckerna "Djurens frigörelse", "Praktisk etik" och "det liv du kan rädda".
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen