Malmö

Inget bränsle för Region Skånes miljonbilar

I januari 2014 köpte Region Skåne två miljövänliga vätgasbilar för 1,9 miljoner kronor styck och anlade en specialmack för 200 000 kronor. Sedan september finns inte tankstationen kvar, och bilarna lånas idag ut gratis till Göteborg stad.

– Vätgasstationen i Malmö försvann i september, så det finns idag ingenstans för bilarna att tanka. Vi jobbar på en lösning, men just nu lånar vi ut dem till Göteborg stad, säger Håkan Samuelsson, miljöstrateg i Region Skåne.
För drygt tre år sen köpte Region Skåne in två vätgasbilar till ett värde av 3,8 miljoner kronor. Samtidigt köpte även Malmö stad en vätgasbil. Bilinköpen ingick i EU-projektet Next Move, där myndigheterna stod för halva kostnaderna och EU för den andra halvan.
Trots investeringen hade Region Skånes miljonbilar vid den senaste besiktningen bara kört 2035 respektive 1659 mil på över tre år.
– Det finns flera orsaker till att de inte använts fullt ut. Bland annat har Räddningstjänsten krävt att alla som tankar bilarna ska gå en utbildning. Bilarna har också haft ett demonstrativt syfte och använts i en del uppvisningar, förklarar Håkan Samuelsson.
Dåvarande regionrådet Monika Ekström (MP) framför en ny vätgasbil.Bild: Thomas Löfqvist
I samband med bilköpen anlitade Region Skåne och Malmö stad Air Liquide Gas AB för att bygga en speciell tankstation för vätgas – bara för myndighetens egna bilar.
Även tankstationen var en del av samma EU-sponsrade projekt och kostade totalt 200 000 kronor att anlägga, samt 150 000 kronor i månaden att hyra.
I september gick kontraktet med Air Liquide ut, och sedan dess har vätgasbilarna slutat rulla. Håkan Samuelsson berättar att Region Skåne och Malmö stad arbetar för att en ny mack ska öppna i Malmö så snart som möjligt.
– Vi har en dialog med ett antal aktörer. Och den här gången tror vi inte det behövs några offentliga EU-pengar, vi tror en sådan mack snart kan vara redo att drivas på kommersiella grunder.
Bilden bekräftas av Ismael Charbagi, företagsutvecklare på Air Liquide.
– Vi har diskuterat en lösning sen kontraktet gick ut, men än är inget klart. Målet är att ha en ny tankstation på plats i Malmö till nästa år.
Håkan Samuelsson är nöjd med vätgasbilarna, trots att de idag används av Göteborg stad (samarbetspartners i EU-projektet) och tidigast kommer rulla i Skåne igen nästa år.
– Vätgasbilarna är ett bra komplement till våra andra fordon, och en del i vårt mål att bli helt utsläppsfria.
Gå till toppen