Aktuella frågor

Debattinlägg: "Myndigheter bör inte bara ha till uppgift att kontrollera, utan också att stödja lantbruket."

Allt fler vill handla lokalt producerade råvaror. För att det ska vara möjligt kan inte bönderna vara omgärdade av hämmande regelverk, skriver Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne.

Lammstek. Konsumtionen av svenskt kött ökar och undersökningar visar att allt fler är beredda att betala för svenska råvaror, skriver Marianne Andersson.Bild: Leif R Jansson / TT
Ägg, rökt lammbog, lammstek eller grillade lammracks är några av läckerheterna på påskbordet. Sveriges bönder föder upp lamm året runt baserat på efterfrågan.
Konsumtionen av svenskt kött ökar och undersökningar från bland annat Yougov visar att allt fler är beredda att betala för svenska råvaror.
Landets bönder är beredda att producera mer när efterfrågan ökar, men det för med sig utmaningar. Myndigheterna,såsom länsstyrelserna, kommunerna och Livsmedelsverket, måste ändra attityd till lantbruket.
Svenska myndigheter har, till skillnad från sina motsvarigheter i andra EU-länder, en förmåga att tolka lagar och regelverk på de mest extrema sätt.
Bönder i Sverige ska inte behöva ägna sig så mycket åt administration som idag. LRF:s medlemmar vill göra det de är bäst på, producera högkvalitativa svenska råvaror.
Lantbrukare har alltid vädret som närmaste samarbetspartner. Därför kan deras arbete hämmas till exempel av att det är förbjudet att köra ut gödsel på helgerna.
Om vinden blåser åt fel håll, eller om temperaturen inte är den rätta, finns det risk för att de som befinner sig i tätorter möts av en dos väldoftande lantbruk. Inte sällan ringer stadsbor då till sina kommuner för att fråga vad som är fel eftersom det luktar. Men, inget är fel. Det är normalt att lantbruk luktar och ibland kan doften nå bortom landsbygden. Att det är så kan inte vara skäl till att det är förbjudet att köra ut gödsel på helger eftersom vädret är avgörande.
Allt fler, både konsumenter och offentliga institutioner, vill handla lokalt producerade råvaror. Det är bra, men för att det ska vara möjligt kan inte bönderna vara omgärdade av hämmande regelverk.
I den nationella livsmedelsstrategi som antogs tidigare i år gav regeringen landets bönder ett tydligt uppdrag: öka produktionen av livsmedel. Men om lantbrukarna till exempel ska producera mer råvara per kvadratmeter behövs bra avrinningsmöjligheter som kan ta hand om vattnet. EU:s ramdirektiv för vatten säger att det inte får rinna iväg så snabbt att rester av näringsämnen når ut i havet.
Undersökningsföretaget Yougov visade nyligen att nio av tio tillfrågade har en positiv bild av mat som är producerad i Sverige. Undersökningen visade att konsumenternas uppfattning om ett bra djurskydd och låg användning av antibiotika gör att många vill gynna svensk mat.
Kontakten med myndigheter ska inte vara något som bönder känner oro inför. Myndigheter bör inte bara ha till uppgift att kontrollera, utan också att stödja lantbruket.
Svenska bönder vill göra rätt för sig och är stolta över att kunna leverera livsmedel i världsklass. För att möta den ökande efterfrågan behövs frihet, ansvar och förtroende.

Marianne Andersson

Ordförande för LRF i Skåne.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen