Aktuella frågor

Debattinlägg: "Kunskap är det viktigaste vaccinet mot kriminalitet."

Ungas kreativitet och talang ska tas tillvara på en arbetsplats, inte en brottsplats. Det skriver utbildningsminister Gustav Fridolin och två andra miljöpartister, Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling.

Gustav Fridolin tillsammans med läraren Lena Steen på Sofielundsskolan i Malmö.Bild: Patrik Renmark
Efter dagens sista lektion blickade han ut genom fönstret med ett livsavgörande beslut framför sig. Skulle han gå till bilen där hans nyfunna polare väntade eller skulle han gå till elevassistenten och be om hjälp med att ta sig ur knipan? Att ta rollen som gängets knarkkurir var förenat med löften om snabba pengar, och omgivningens fruktan. Men de möjligheter som utbildning ger till självförverkligande och omgivningens respekt lockade honom ännu mer. Skolan vann dragkampen. Den här gången.
Det finns skolor som utför ett imponerande arbete med att förebygga gängens rekryteringsförsök. Vi besökte nyss Sofielundsskolan i Malmö, som arbetar med att erbjuda meningsfull fritid, har kontinuerliga samverkansmöten med polis, fritidshem och socialtjänst, deltar i mentorsprogram och investerar i elevhälsovård och studie- och yrkesvägledning. Varje enskild insats kan verka liten, men var och en av dem kan vara avgörande för en ung människas liv.
De allra flesta elever drabbas aldrig av gängens rekryteringsförsök – vare sig i den här eller någon annan svensk skola. Men i riskzonen finns pojkar i socioekonomiskt utsatta områden som har svårt att hitta sin plats i skolan. Sveriges Radio har granskat de kriminella gängens värvningar och beskriver hur yrkeskriminella utnyttjar ”springpojkar” som brottsliga hjälpredor för att affärerna ska fortgå med mindre risk för dem själva att åka fast. Polisen har bekräftat att det förekommit i bland annat Uppsala, Malmö och Gävle.
Våldet i gängens spår lämnar oläkbara ärr hos familjer och djupa sår i samhällskroppen.
Rättsstatens viktigaste uppdrag än att säkra människors grundläggande trygghet. Nyrekryteringen till gängen ska stoppas. Gängkriminaliteten ska pressas tillbaka polisiärt och aldrig få använda sin makt för att dra in ungdomar i kriminalitet. Samtidigt ska positiva motkrafter stärkas.
Med Miljöpartiet i regeringen höjs nu minimistraffen för grova former av utpressning, rån och vapenbrott. Det är orimligt att den som gripits med en pistol har kunnat släppas samma dag.
Att minska vapnen i omlopp och lyfta bort vuxna kriminella från gatan är avgörande också för att lyckas med det brottsförebyggande arbetet bland unga. För unga som begår brott behövs anpassade straff, till exempel ungdomsövervakning, som innebär att en elev är i skolan på dagarna och hemma på kvällarna. För att få stopp på bilmålvakter, identitetskapningar, narkotikabrott och ekobrott måste polisens samverkan med andra myndigheter utvecklas. Regeringen tillför också pengar till polisen och startar en ny polishögskola i Malmö.
Kunskap är det viktigaste vaccinet mot kriminalitet. Regeringen ger skolor med tuffast förutsättningar statligt stöd. Vi stärker elevhälsovården och specialpedagogiken med närmare 700 medarbetare. En läsa-skriva-räkna-garanti ger lärare starkare mandat att sätta in det stöd en elev behöver redan i lågstadiet. Ju tidigare stödbehov kan identifieras och tillgodoses, desto gynnsammare är det för elevernas skolresultat och självkänsla. För äldre elever ska en ny lagstiftning garantera att frånvaro följs upp tidigare. Viktigast är att ge lärare och elever mer tid tillsammans, därför investerar vi i fler lärare, mer tid för lärarna och i att fler ska vilja bli lärare.
Ungas kreativitet och talang ska tas tillvara på en arbetsplats, inte en brottsplats. De kriminella gängen ska få anställningsstopp.

Gustav Fridolin (MP)

utbildningsminister och språkrör

Annika Hirvonen Falk (MP)

vice ordförande justitieutskottet

Rasmus Ling (MP)

riksdagsledamot från Malmö
Läs mer:”För att fostra människor till medborgare i en demokratisk välfärdsstat krävs en likvärdig och jämlik skola.”
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen