Signerat

Mats Skogkär: Mats Skogkär: Ingen som höjer sig över mängden.

Finns det bättre och sämre kulturella yttringar?
Är en pjäs av Lars Norén på Dramaten bättre än femteklassarnas egenhändigt skrivna och framförda föreställning på skolavslutningen?
Barnens föräldrar hade möjligen tvekat. Men vad kulturdepartementet skulle svara ska kanske inte heller tas för givet.
Enligt statssekreterare Per Ohlsson Fridh kan det nämligen vara "problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition skulle vara viktigare eller ha större betydelse än en annan".
Han säger det som förklaring till varför regeringen inte vill vara med när FN-organet Unesco nu sammanställer världens immateriella kulturarv, det kulturarv som inte går att ta på: traditioner, sånger, ramsor, danser och hantverkstekniker.
Kulturdepartementet ogillar helt enkelt "värdehierarkier", låter Ohlsson Fridh förstå.
Hej då, alla museer!
Till Unescos världsarv – kulturminnen eller naturminnen som är så värdefulla att de är en angelägenhet för hela mänskligheten – har Sverige lämnat femton bidrag. Vad säger i så fall att dessa, exempelvis Gammelstads kyrkstad i Luleå, ska värderas högre än, låt säga, köptemplet Väla utanför Helsingborg?
Att hålla det ena över det andra är trots allt att upprätta en värdehierarki.
Fast med kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) insatser i åtanke är det kanske inte så märkligt om hennes departement undviker att tala i termer av bättre och sämre.
Gå till toppen