Kävlinge

Evakuerad förskola hade dokumenterad historik av fuktskador, silverfiskar och dålig lukt

Föräldrar har kritiserat Kävlinge kommun för att deras barn fick gå kvar på den fuktskadade förskolan Tolvåker i flera månader i väntan på moduler. I oktober upptäcktes omfattande fuktskador på förskolan – men problemen i lokalerna går betydligt längre tillbaka än så.

Fredrik Wendth och Peter Stenberg kritiserar kommunens agerande kring den fuktskadade förskolan Tolvåker i Löddeköpinge.Bild: Sally Wahlstedt
Sydsvenskan har tidigare rapporterat om föräldrar som kritiserar kommunens hantering av fuktskadorna på Tolvåkers förskola i Löddeköpinge. Fredrik Wendt och Peter Stenbergs har båda barn på förskolan. De har larmat om dålig lukt sedan deras barn började på verksamheten.
– För oss började det 2013 när vår äldsta började på förskolan. Vi frågade personalen rakt ut ”Kläderna luktar stall, ska de göra det?”, säger Peter Stenberg.
Läs mer:Barn fick gå på fuktskadad förskola – nu kritiserar föräldrar kommunens agerande
Tolvåkers förskola har en historik av liknande klagomål sedan många år tillbaka. Klagomålen har följts upp med undersökningar och renoveringar – men problemen har gång på gång kommit tillbaka.
Det fanns synliga fuktskador på förskolan redan för sex år sedan, det framkommer av en enkät som Arbetsmiljömedicin i Lund skickade ut till samtliga förskolor i kommunen under våren 2011.
Vid en miljötillsyn från 2012 uppgav inspektören att det fanns en konstig lukt i lekhallen. Man misstänkte att det var mattan som var dålig och fastighetsägaren kontaktades.
Under hösten 2013 gjordes en större undersökning av lokalerna. Då genomfördes mögel- och fuktmätningar av väggar och golv i lekhallen. Men nivåerna som uppmättes då var helt normala – och fastighetsavdelningen beslutade att inte ta ärendet vidare. Några andra avdelningar än lekhallen testades inte.
Mellan 2014 och 2015 utfördes renoveringar på totalt fyra av förskolan avdelningar – där bland annat de illaluktande mattorna byttes ut.
Bild: Ingemar D Kristiansen
I januari 2016 tog KKB över förvaltningen av kommunens fastigheter och den dåvarande fastighetsavdelningen löstes upp. Under hösten uppmärksammades KKB på vattenläcka och dålig lukt på Tolvåkers förskola.
– Vi fick en ny fastighetschef som såg övergripande på de här problemen. Vi upptäckte brister i felanmälningssystemet. Det fanns inte digitalt hos fastighetsavdelningen och det var svårt att hitta statistik för att få övergripande koll, säger Marie Norberg, förskolechef på Tolvåkers förskola.
KKB hyrde in Anticimex för att undersöka problemet med silverfiskar på vinden och för att göra luftmätningar i lekhallen och på avdelningen Bryggan.
– Men vi förstod snabbt att vi måste få en helhetsbild av lokalerna. Då upptäckte vi emissioner och förtvålningar, säger Berit Christanson, fastighetschef för KKB:s lokaler.
Fuktskador kan sätta igång en förtvålning av limmet under golvmattor och göra inomhusluften ohälsosam.
Den gamla fastighetschefen Andreas Lund betonar att fastighetsavdelningen alltid gjorde fukt- och mögelundersökningar när de fick meddelanden från verksamheten.
”Vad som hänt efter 2016-01-31 med byggnaden och eventuella vidtagna åtgärder vet jag inget om”, skriver han i ett mejl till Sydsvenskan.
Läs mer:Sextiotal barn evakueras efter vattenläcka på förskola
KKB har upprättat ett nytt felanmälningssystem som lättare ska ge överblick över en fastighets problemhistorik. Tolvåkers förskola kommer troligtvis rivas i och vet med upprustningen av Tolvåkersområdet. Men just nu inventerar KKB samtliga lokaler i kommunen.
Vissa av förskolelokalerna från 60- och 70-talet granskas extra noga. Berit Christiansson vill inte säga exakt vilka men Lackalänga förskola, som evakuerades på grund av en vattenläcka i slutet på mars, fanns inte på listan när den upprättades.
Hur många förskolor rör det sig om?
– Det är runt fem stycken som rör sig inom ramarna för att vi ska genomföra en sådan här totalkontroll. Vi arbetar proaktivt och vill ligga steget före.
Vill du läsa fler nyheter från Kävlinge kommun? Gilla "Här i Kävlinge" på Facebook.
Gå till toppen