Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Kuratorer och livskunskap kan minska ungas självmord”

Finns det något viktigare att lära barn än konsten att hantera livets problem och vad man kan göra för att må bra? Det skriver Alfred Skogberg, generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero.

Att skolan brister när det gäller att förebygga psykisk ohälsa är uppenbart, skriver Alfred Skogberg.Bild: CLAUDIO BRESCIANI / TT
Ungefär en tonåring per vecka tar sitt liv i Sverige. Självmorden har minskat i alla åldersgrupper sedan 1980 utom bland unga.
I början av 2000-talet talades det en hel del om vikten av att införa livskunskap som ett eget ämne i skolan. Många förstod att något måste göras och privata aktörer tog fram livskunskapsprogram. Tyvärr var flera av dem undermåliga.
Idag säger Skolverket nej till den skola som vill ha livskunskap som ämne. Enligt Skolverket kan livskunskap förmedlas inom religionskunskap, samhällskunskap och biologi.
Men att livskunskap införs som ett eget skolämne är viktigt. Det bör undervisas av kuratorer, en personalgrupp som har goda möjligheter att bli de vuxna som barn kan känna förtroende för och som har de yrkesmässiga förutsättningar som krävs.
Ska kuratorerna ha rimlig chans att stötta de elever som behöver hjälp krävs en maxgräns på cirka 300 elever per kurator. Det är också det antal som fackförbundet Akademikerförbundet SSR ser som ett bra riktmärke.
Idag finns det kuratorer som har ansvar för över 2 000 elever. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till kurator. Men det som hänt är inte att fler kuratorer tillsatts, istället har många kuratorer kommit att arbeta på fler skolor.
YAM, Youth Aware of Mental health, är en femtimmars utbildning för 14–16-åringar. YAM är ett exempel på en kortare utbildning som ger bra resultat.
En studie i tio olika europeiska länder visar att självmordsförsöken minskat med 50 procent bland de ungdomar som tillgodogjort sig YAM-undervisningen. Just nu genomförs utbildningen på flera håll i landet. Men ungdomar behöver mycket mer än fem timmars undervisning om psykisk hälsa under sin skoltid.
De som arbetar på landets skolor behöver vart tredje år utbildas i den senaste forskningen när det gäller självmord och lära sig identifiera tecken på psykisk ohälsa. När en elev misstänks må dåligt ska hen slussas till skolans kurator, den på skolan som har bäst förutsättningar att hjälpa eleven. Och den hjälpen måste följas upp och utvärderas. I Miami, USA, finns exempel på hur det kan ske med mycket bra resultat.
Att skolan brister när det gäller att förebygga psykisk ohälsa är uppenbart. Men där finns även lösningen. Det behövs fler kuratorer, och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram ett genomarbetat livskunskapsämne. Finns det något viktigare att lära barn än konsten att hantera livets problem och vad man kan göra för att må bra?

Alfred Skogberg

Alfred Skogberg är generalsekreterare för Suicide Zero.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen