Åsikter

Läsartext: Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor

Den politiska frågan som ligger till grund för debatten rör en bussdepå i Lund.Bild: Sandra Henningsson
Anders Almgren, jag har aldrig fått något svar från dig på dom två frågorna jag ställde i december 2016.
Den första frågan var varför det inte gjorts en barnkonsekvensanalys före beslutet i byggnadsnämnden när det är klart uttalat i kommunens regelsystem att en sådan skall göras när beslut fattas som kan få påverkan för barn. På Maskinvägen finns både en skola och förskola och Maskinvägen är också transportled för många cyklande ungdomar som skall till Klostergårdens idrottsanläggningar.
Läs mer:Var finns du, Anders Almgren?
Den andra frågan var huruvida byggnadsnämndens enhälliga beslut går ihop med att nästan samtliga i mail eller separat skrivelse har talat om vilket dåligt beslut som fattats samt också anmärkt på att en barnkonsekvensanalys ej gjorts. Bussdepåns spridningseffekt i området med ökade trafikrisker har nonchalerats.
Vid vårt första samtal ställde jag dessa två frågor. Du svarade att du skulle undersöka dessa förhållanden och återkomma. Det gjorde du aldrig. Vid vårt andra samtal hade du inte tid att lyssna eller prata med mig. Du bad att få återkomma på eftermiddagen eller kvällen. Du återkom aldrig.
Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor. Detta är anmärkningsvärt mot bakgrund av den kommunikationspolicy som antagits i Lunds kommun.

Göran Bengtsson

Lund
SVAR:
Återigen påstår Göran Bengtsson att jag inte svarat på hans frågor när han kontaktat mig. Jag vill tydliggöra att jag såväl i telefonsamtal som i insändarsvaret hänvisat de konkreta frågorna om byggnadsnämndens hantering till Björn Abelson som i egenskap av ordförande för den aktuella nämnden medverkat i hanteringen av frågan. Själv har jag inte deltagit i hanteringen. Jag är inte ledamot av byggnadsnämnden, men jag vet att nämnden gjort det den kunnat och det råder bred politisk enighet i frågan.
Vad gäller sakfrågan så reglerar detaljplanen sedan länge att det ska vara verksamhet för industriändamål på den aktuella fastigheten. Inom ramen för den regleringen är det godkänt med bussuppställning. Eftersom detaljplanen är juridiskt bindande kan inte byggnadsnämnden vägra bygglovet. Tanken är nu att detta är en tillfällig lösning, då vi på lite längre sikt ska lösa bussuppställningen på annan plats och på ett bättre sätt. Hade detta varit en ny detaljplan så hade också en barnkonsekvensanalys genomförts. Detaljplanen är antagen 1969 och då genomfördes inte sådana analyser i samma utsträckning som nu.
Med detta hoppas jag att Bengtsson istället väljer att höra av sig via telefon eller via mejl istället för att använda Sydsvenskans åsiktssida som kommunikationskanal. Förslagsvis till Björn Abelson eller någon annan i byggnadsnämnden. Då finns det förutsättningar för mer uttömmande svar. Men Bengtsson är givetvis även välkommen att kontakta mig igen.

Anders Almgren (S)

Kommunstyrelsens ordförande
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen