Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Länsstyrelsen ska bli bättre på att stödja kommunerna."

Jag är imponerad av den beslutsamhet och de kreativa och innovativa lösningar jag hittills sett, skriver Skånes landshövding Anneli Hulthén.

Landshövding Anneli Hulthén i Kävlinge. I vår besöker hon Skånes samtliga kommuner för att diskutera integration och bostadsfrågor med kommunernas politiska ledningar.Bild: Patrik Renmark
Jag är nybliven skåning, en av många. Skåne växte med fler än 20 000 invånare i fjol, mer än något annat år. Jag flyttade hit i oktober och här väntade mig ett nytt jobb, en ny bostad och ett varmt välkomnande från medarbetare, kommunpolitiker och andra vänliga människor i det som skulle bli mitt nya nätverk. För andra nya skåningar är situationen en helt annan.
För många är det största problemet att få en bostad. Studenter, nyanlända flyktingar, äldre – många konkurrerar om bostäder. Just nu byggs det så det knakar, men det räcker inte för att hämta in det vi förlorade under det decennium (från 2005 och framåt) då efterfrågan på bostäder varje år var större än tillgången eller för att möta den rekordstora inflyttningen i Skåne.
I fjol var en tredjedel av de nya skåningarna nyanlända flyktingar. Många av dem lyckades på egna vägar skaffa en bostad, men omkring 2 700 personer anvisades till de skånska kommunerna med stöd av den anvisningslag som tillkom under året.
Den nya lagen innebär att landets samtliga kommuner måste bidra till att ordna bostäder till nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Tanken är att fler snabbare ska kunna lämna Migrationsverkets boenden, komma in i samhället, få bostad och jobb.
Bostäder och integration hör ihop och är svåra och viktiga uppgifter för kommunerna. När jag i vår besöker Skånes samtliga 33 kommuner är det just integration och bostadsfrågor jag vill diskutera med kommunernas ledningar.
Jag är imponerad av den beslutsamhet och de kreativa och innovativa lösningar jag hittills sett. Det gäller också i mindre kommuner med begränsade resurser.
* Det kommunala bostadsbolaget Perstorps Bostäder har utvecklat en ny byggnadsform, persTorp1, till det yttre en villa men invändigt fyra lägenheter med loft. Det är smart, nyproducerat och billigt – en lösning som möter efterfrågan på bostäder för ensamhushåll.
* Sjöbo kommun har med stöd av Länsstyrelsen anställt en boendekoordinator som är inriktad på att hjälpa nyanlända med bostäder.
* Simrishamns kommun har startat Världens hus, ett samlat integrationskontor för hela kommunen.
Det är bara några av många exempel på kommunernas innovationsförmåga. Det är också exempel på idéer med växtkraft som Länsstyrelsen och andra lyfter fram regionalt och nationellt, så att fler kan inspireras.
De skånska kommunerna är bra på att lösa de svårigheter som uppstår och se de utvecklingsmöjligheter som finns. Från kommunalt håll kommer ibland synpunkter på att Länsstyrelsen inte alltid ställer sig bakom de idéer och planer kommunerna för fram.
Men det ingår i Länsstyrelsens uppdrag att hålla koll på att sådant som planeras håller sig till de lagar och regler som gäller. Och att agera om så inte är fallet. Behovet av bostäder är enormt, men även om jag skulle vilja kan jag inte lova Skånes kommunledningar att Länsstyrelsen framöver ska säga ja till alla byggplaner. Då skulle jag bryta mot regeringens instruktioner, liksom mot flera lagar.
Vad jag kan lova är att vi på Länsstyrelsen ska agera där vi har möjlighet att påverka. Några exempel:
Vi ska bli bättre på att stödja kommunerna
Länsstyrelsens planhandläggare arbetar för att ha en tidigare dialog med kommunerna. Möte med Länsstyrelsen i ett tidigt skede kan hjälpa kommunerna att identifiera utmaningar och hitta andra och framkomliga vägar, istället för att stöta på hinder när planerna är långt framskridna. När det gäller integration är Skåne ledande i att arbeta med hälsofrågor.I projektet ”Välkommen till Skåne” bygger Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer ut modellen ytterligare till 100 timmars samhälls- och hälsokommunikation för alla nyanlända.
Vi ska bli snabbare
Ett ärende behöver ofta bedömas av flera olika avdelningar inom Länsstyrelsen innan ett beslut kan fattas. En ny plan för ett område eller ett enda hus kan till exempel påverka friluftslivet, störa hotade djur- eller växtarter, en fornlämning eller kanske ligga för nära en industri. Länsstyrelsen har utvecklat nya arbetssätt för att förkorta tiden mellan plan och genomförande. Vårt fokus är snabbare handläggning med hög kvalitet.
Vi ska utveckla samverkan
Stat, region och kommuner måste arbeta tillsammans med samhällets stora utmaningar. När det gäller bostäder har Länsstyrelsen, Region Skåne och kommunförbundet etablerat Skånskt bostadsnätverk, där flera kommuner spred goda exempel vid vår senaste träff i början av april.
För integration finns det en regional överenskommelse, Rök, där myndigheter, kommuner, Region Skåne, Malmö högskola och föreningsliv arbetar med samma mål för ögonen. I vår gemensamma strategi 2016–2019 är bostäder den viktigaste punkten.
En förutsättning för att lyckas med Skånes utmaningar är en framgångsrik samverkan. De dialoger jag har med företrädare för Skånes kommuner denna vår har börjat bra och jag hoppas på en positiv fortsättning.

Anneli Hulthén

Landshövding i Skåne
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen