Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lärare tryckte ner lågstadieelev mot golvet i flera minuter – Vellingeskola riskerar skadestånd

Eleven blev fasthållen och nedtryckt på golvet i flera minuter av en lärare. Skolinspektionen konstaterar att barnet har blivit utsatt för en allvarlig kränkning – nu ska frågan om skadestånd utredas vidare.

Skolinspektionen har granskat en Vellingeskola efter en anmälan från föräldrarna till en lågstadieelev – och funnit allvarliga brister.
Anmälan gjordes i oktober förra året. Där anger föräldrarna att eleven har en diagnos och är i stort behov av särskilt stöd och anpassad skolgång. Eleven, som har problem med koncentration och impulskontroll, har blivit utåtagerande och trotsig till följd av en stökig studiesituation. Föräldrarna menar att det ligger till grund för den händelse, där Skolinspektionen nu konstaterar att en lärare kränkt eleven.
Vid tillfället uppstod en situation där eleven blev nedlagd och fasthållen mot golvet i två minuter. Läraren har uppgett att eleven fick ett utbrott och var hotfull mot personal och andra barn. Skolan menar därför att den anställde agerade i nödvärn, för att skydda andra och i väntan på uppbackning.
Skolinspektionen konstaterar emellertid att: "X går endast i årskurs 2, och även om X var utagerande i situationen, kan det inte anses försvarbart att lägga ner och hålla fast X på golvet på det sätt läraren gjorde. [...] Situationen måste ha uppfattats som både kränkande och skrämmande för X."
Skolan har utrett det inträffade genom samtal med personal och elever, men inga åtgärder har vidtagits för att se till att liknande situationer inte uppstår igen. Rektorn informerades om att eleven upplevt händelsen som kränkande först en dryg månad senare — under ett möte med Skolinspektionen.
Föräldrarna har också anmält att eleven upprepat blivit ”utlyft ur klassrummet” av personal och att det i princip dagligen uppstått ”våldsamma incidenter i skolan”, där eleven är inblandad. Här har Skolinspektionen inte bedömt att ledning eller lärare agerat fel.
Problemen uppmärksammades redan i förskoleklassen. Skolan har sedan dess gjort en rad utredningar, och har bland annat tillsatt en resurs som följt eleven i undervisningen. Inte tillräckligt, konstaterar Skolinspektionen.
Det senaste året har också följts av en rad beslut om olika studieformer: bland annat har eleven haft lektioner avskilt från klassen och skickats iväg till en BUP-skola i perioder. De många åtgärderna på kort tid kritiseras, eftersom elevens stödbehov inte har utretts i samma takt som besluten har fattats. Under våren har eleven fått hemundervisning utan giltigt läkarintyg – också detta beslut får kritik.
Föräldrarnas förhoppning är nu att eleven ska få en plats på en skola i en annan kommun till hösten.
Vellingeskolan har fram till maj på sig att vidta åtgärder för att se till att lagen för att motverka kränkande behandling, barnets rätt till stöd och kravet på särskild undervisning uppfylls.
Barn- och elevombudet (BEO) ska också granska förutsättningarna för ett skadestånd.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
Gå till toppen