Vellinge

Läsartext: Varför tar man på sig en kostnad på 27 miljoner innan man har bygglov?

Etableringsboendet på Skanörs vångar, i form av ett antal baracker, har varit föremål för en intensiv debatt det senaste året.Bild: Micaela Landelius
Varför kommunens ledande politiker gång på gång förvränger sanningen kring sitt kritiserade barackbygge är svårt att förstå, men helt klart är att deras lögner gynnar deras politiska spel utan att de själva behöver bära något personligt och ekonomiskt ansvar för sina beslut.
Läs mer:Vellinge fortsätter bygga flyktingboendet i Skanör – trots risken att bygget får rivas
Kommunstyrelsens ordförande, Carina Wutzler (M), vill ge sken av att kostnaden för att flytta barackerna är fem miljoner kronor. Hennes och Moderaternas taktik har hela tiden varit att utan lagligt bygglov ställa dit barackerna och sedan påstå för allmänheten att det för dyrt att flytta dem, och att de därför nu måste stå kvar.
När kommunen bestämde sig för att påbörja byggnationen och markarbetet i höstas skrev Veboas ordförande, Christer Tedestål (M), till oss boende att kommunen chansar med att tjuvstarta bygget utan bygglov och trots alla överklaganden ”Eftersom det är färdiga moduler som enkelt kan flyttas är det förhållandevis låg kostnad att eventuellt flytta dem”. Även i Veboas egna avvecklingsplan står det att ”De aktuella byggnaderna är lätta att montera ned”. Den riktiga kostnaden för att flytta på barackerna är nog snarare några hundra tusen.
Carina Wutzler förklarar även att totalkostnaden för etableringsboendet ligger på drygt 27 miljoner kronor. Hon återger här kostnaden för alla kommunens inköpta baracker, i syfte att ge sken av att på Skanörs vångar finns det ingen väg tillbaka. På Skanörs vångar handlar det om en boyta på 500 kvadratmeter, och ifall kommunen som hon antyder har betalat 27 miljoner (ett galet beslut i sig självt) för bara dessa baracker så motsvarar det 54 000 kr per kvadratmeter, nästan tre gånger så dyrt som kostnaden per kvadratmeter för nybyggnation av riktiga hus. Barackerna uppfyller inte ens de krav som ställs i Boverkets byggregler, vad gäller exempelvis isolering, ventilation, energiförbrukning och går helt emot dagens viktiga miljö- och hållbarhetsfrågor. Återigen förvrids sifforna medvetet för att gynna politikernas taktik.
Carina har dock tyvärr rätt i att nästan 80 procent av denna slutnota redan är betald. Den kostnaden tog kommunen på sig redan när man under hastiga former bestämde sig för att köpa in ett stort antal baracker, och de kostnaderna har därför ingenting med själva utplaceringen av barackerna att göra. Dock kan man reflektera över en kommunledning som tar på sig en kostnad på 27 miljoner utan att först göra en ordentlig analys kring möjligheterna att ens få nödvändiga och lagliga bygglov. Den offentliga förvaltningen liknar mest en lekstuga under nuvarande kommunledning.
Vi har under ett års tid uppmanat kommunen till en sundare förvaltning av de offentliga medlen, och att man omedelbart ska sälja barackerna och bygga ordentliga samhällen med riktiga och av Boverket godkända hus, istället för att slösa ännu mer pengar och totalt köra över sina invånares åsikter.

Mikael Berglund och Tobias Wennberg

Båda skribenterna har fastigheter vid etableringsboendet på Skanörs vångar.
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen