Åsikter

Läsartext: Rädslan möter vi varje dag ute på gatorna

Den vardagliga rädslan gör sig påmind bland annat på övergångsställena.Bild: Patrik Pettersson
Efter terrorn på Drottninggatan talas det intensivt om hur sådant ska förhindras i framtiden. Glädjande nog har stor empati visats efter dådet.
Samtidigt upplever många i Sverige rädsla i vardagen, som fortsätter årtionde efter årtionde, men har blivit så vanlig att den upplevs nästan som naturlig. Det som jag menar är bland annat när man ska ta sig över ett övergångsställe. Då känner man av bilar som ofta närmar sig med hög hastighet, så man undrar om de hinner stanna i tid. Man känner verkligen att man står i vägen för stressade människor som vill komma snabbt fram. Och inte blir det bättre om man har ett barn eller ett djur i sin följd.
Jag har aldrig vid övergångsställen där jag tagit mig över i Malmö eller Lund, sett någon hastighetskontroll, så många verkar känna sig fria att trycka på gasen på Nobelvägen och Ringvägen. Det är känt att övervakningskameror intill en väg brukar påverka bilisten så att hen minskar hastigheten. Övervakningskameror vid övergångsställen skulle säkert minska både dödsrisken – inklusive risken för hjärtinfarkt – och de gåendes stress. Annat sätt att påverka är att skärpa straffet ordentligt för hög hastighet vid övergångsställen.
Men tyvärr är ovanstående endast ett exempel på hänsynslöshet i den kultur som våra barn socialiseras in i.
Enligt stiftelsen Friends utsätts 60 000 barn och unga varje år för mobbning i Sverige.
Vad är det för betyg på svensk kultur?
Då inga vuxna ingår i siffran handlar det antagligen bara om toppen av isberget.
Låt oss i nästa val rösta på de politiker som arbetar för ett tryggt samhälle inklusive trygga skolor och övergångsställen.

Kristjan Tjörvason

Pensionär
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen