Malmö

Läsartext: Allt som är gratis är inte vare sig självklart eller önskvärt

Så här tänker sig konstnären Tony Cragg själv att skulpturerna ska se ut i stadsbilden.Bild: Tony Cragg Studio Wuppertal
Som vanlig enkel Malmöbo har jag följt debatten om Tony Craggs planerade skulptur på konsthallstorget.
Läs mer:"Gratis är nu inte alltid bäst, och allt är inte guld som glimmar"
Min undran är varför ingen av de folkvalda reagerat på illustrationen med tre guldglänsande tolv meter höga skrynkliga pelare. Någon antydde att illustrationen inte var rättvisande men den diskussionen kom av sig när det visade sig att det var konstnärens egen illustration. I Sydsvenskan den 27/3 visades en liknande pelare placerad på Djurgården i Stockholm och där kan den upplevas som vacker i kontrast mot grönskan.
Men i stadsmiljön med Konsthallen, Johanneskyrkan och gamla röda tegelbyggnader i bakgrunden känns den gigantiska guldglänsande skulpturen mycket främmande och alltför dominerande. Den tråkiga garagenedfarten kan inte heller kompenseras av någon enda skulptur utan behöver ett eget omhändertagande.
Malmös förra stadsträdgårdsmästare gör sig till talesperson för politikerna i en artikel den 1 april i Sydsvenskan och skriver att skulpturen är helt gratis för Malmöborna. Men allt som är gratis är inte vare sig självklart eller önskvärt. Det är synd att Malmöborna inte fått se förslaget förrän vi står inför fullbordat faktum.
Samma artikel illustreras med nya skulpturer i staden som är resultat av en tävling eller inbjudan där Malmö förskönings- och planteringsförening medverkat. Min förhoppning är att framtida offentliga konstverk tas fram i samarbete med sådan kompetens som finns inom Malmö förskönings- och planteringsförening.

Lisbeth Enander

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen