Lund

Barn försvann efter att ha fått pass av misstag – nu varnas handläggaren

Två barn som ansökte om id-kort fick av misstag pass istället. Några månader senare försvann mamman med barnen till sitt hemland. Nu får passhandläggaren som gjorde misstaget en varning av polisens personalansvarsnämnd.

Bild: Hussein El-alawi
Föräldrarna befann sig i skilsmässa och vårdnadstvist när de ansökte om id-kort för att mamman och barnen skulle kunna resa tillsammans inom Europa.
Pappan hade tidigare tagit barnens pass eftersom han var rädd att förlora sin umgängesrätt med barnen om de flyttade med mamman till hennes hemland.
En domare skrev på blanketten att "ansökan gäller endast nationellt id-kort".
Handläggaren missförstod dock ansökan och utfärdade både id-kort och pass.
I augusti reste mamma iväg till sitt hemland med barnen med hjälp av de nya passen. I september häktades hon i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för grov egenmäktighet med barn.
Enligt personalansvarsnämnden har handläggaren varit oaktsam i sin myndighetsutövning och ska därför tilldömas ett disciplinstraff. Handläggaren borde ha kontrollerat ansökningshandlingarna bättre och uppmärksammat att ordet "pass" var överstruket, menar nämnden.
Eftersom arbetssituationen den aktuella dagen var ansträngd nöjer sig nämnden med en varning. Efter händelsen inleddes även en förundersökning om tjänstefel. Den har dock lagts ner med hänvisning till att förseelsen inte är tillräckligt allvarlig för att vara straffbar.
Läs mer:Barn fick pass utan pappans medgivande – fördes utomlands av mamman
Gå till toppen