Lund

Bygglov för spetsiga huset i Lund avslås

Bygget av det så kallade "spetsiga huset" mellan Byggmästaregatan och Slöjdgatan har stött på ett nytt hinder.
Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm avslår bygglovsansökan och upphäver därmed beslutet i Lunds kommuns byggnadsnämnd.

Grundarbete hann utföras, men sedan i augusti 2015 står bygget stilla.Bild: Ingemar D Kristiansen
Bygget av det stora huset med 42 lägenheter har stått stilla sedan i augusti 2015, på grund av en rad överklaganden från kringboende.
Många av dem avslås i mark- och miljööverdomstolens nya beslut. Men ett överklagande går igenom, det gäller att en lägenhet i ett annat hus, intill byggtomten, skulle få fönstren till två av tre rum förtäckta genom bygget.
Domstolens beslut kan inte överklagas. Däremot hindrar det inte byggherren från att komma in med en ny, omgjord bygglovsansökan.
– Jättetråkigt att det är på det viset, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.
– Vi får se vad som behöver göras, hur bygglovet kan behöva förändras för att huset ska kunna förverkligas. Det ska naturligtvis vara möjligt att förtäta i det läget, det är en självklarhet och vi har en bred enighet kring det.
Du ser inte som ett misslyckande att nämnden fick bakläxa på bygglovet?
– Detta är en komplicerad förtätning och vid sådana kan man ha olika synpunkter. Ska vi ha både livrem och hängslen i alla lägen kommer vi inte alltid att kunna göra förbättringar. Vi måste våga hitta möjliga förtätningar.
Sydsvenskan har sökt byggherren Joakim Lindahl på Sithel.
Gå till toppen