Svedala

Få bostäder för åldrande befolkning i Svedala

En möjlighet för allmänheten att få veta mer om socialtjänst och vård och omsorg – och att vara med om att avgöra viktiga framtidsval. På måndag hålls möte om äldreomsorgen i Svedala.

Bild: Pontus Lundahl/TT
Inbjudan kommer från Moderaterna som är det största av partierna i Svedalas styrande fyrklöver. "Att åldras i trygga Svedala” är temat för mötet som hålls i Kuben i Bara på måndag 24 april med start klockan 19.
Bland annat talar socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) om vilka han ser som de viktigaste framtidsfrågorna.
En sådan kommer med en växande äldre befolkning. 2016 hade kommunen 781 invånare över 80 år. Om fem år, 2021, väntas antalet ha ökat till 948 enligt kommunens senaste befolkningsprognos. Fler invånare i hög ålder väntas medföra ett ökat behov av vård om omsorg.
– Svedala är en av de fyra kommunerna i Skåne där andelen äldre i befolkningen ökar mest. Både behovet av hemtjänst och olika typer av boenden för äldre kommer att öka. Det blir en utmaning att få fram de resurser som behövs, säger Per Mattsson.
Nyligen sammanfattade socialnämnden läget i ett yttrande som ska utgöra underlag för ett eventuellt beslut om att godkänna bygget av ett privat äldreboende i centrala Svedala.
Enligt yttrandet råder underskott på trygghetsboenden i kommunen jämfört med vad som efterfrågas. Olika typer av boenden som passar äldre, som seniorboende och trygghetsboenden, behövs.
Ett tjugotal trygghetslägenheter för äldre stod klara i centrala Bara 2015. Men fler behövs.Bild: Mats Amnell
Nationella undersökningar sägs visa att drygt hälften av morgondagens äldre vill flytta till någon form av mellanboende, även om de enbart skulle behöva hjälp med praktiska sysslor.
I Svedala kommer dessutom behovet av platser i särskilda äldreboenden att vara fyra nya platser om året fram till år 2020, då behovet ökar ytterligare. I dag finns 143 sådana platser i kommunen.
Det anses främst vara personer med demens och personer med stora vård- och hjälpbehov som behöver plats i särskilt boende. Men samtidigt krävs tillgång till mellanboenden för personer med lägre omvårdnadsbehov.
Behovet av särskilt boende beror även på tillgång och utveckling av stöd i ordinärt boende, tillgång på korttidsvård och dagverksamhet. Det anses även vara viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser som dagcentralsverksamhet och anhörigstöd.
Byggföretaget Veidekkes förslag om att bygga ett nytt äldreboende med 54 platser på Segestrandsområdet i Svedala tätort är ett viktigt framtidsval som kommunens politiker måste göra inom kort. Alternativet är att det istället byggs bostäder för alla kategorier på platsen och att kommunen själv bygger ut äldreomsorgen.
– Jag tycker själv att det vore intressant att få in fler aktörer inom äldreomsorgen. Men om det ska ske nu och på det här sättet är ännu inte klart. Vi har exempelvis inte fått besked från Veidekke vilket vårdföretag som ska sköta äldreboendet, säger Per Mattsson.
Han hoppas att måndagens möte för allmänheten både ska bidra till att öka kunskapen om socialnämndens verksamhetsområde och att hitta personer som vill engagera sig politiskt i kommunen. Både inom Moderaterna och inom andra partier.
Per Mattsson (M).Bild: Moderaterna
Gå till toppen