Lund

L-kritik: Kommunen missar EU-stöd

Det finns massor av pengar att hämta genom EU-stöd, men Lunds kommun gör alldeles för lite för att öka EU-finansieringen. Den kritiken riktar Philip Sandberg (L) mot Anders Almgren (S).

För två år sedan genomförde Kommunförbundet Skåne en analys av vilka EU-stöd som Lunds kommun skulle kunna söka. I en artonsidig rapport listades mängder med områden som skulle kunna få EU-pengar och även vilka av EU:s fonder och program som skulle kunna stå för finansieringen.
Men efter det har väldigt lite hänt, menar Liberalerna.
Analysen presenterades aldrig för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som hade beställt den. Lund gick heller aldrig vidare med en mer detaljerad analys, som Kommunförbundet Skåne erbjöd sig att göra kostnadsfritt.
I årets budget för Lunds kommun har pengar avsatts till en stödfunktion som ska öka kommunens externa finansiering, men enligt L har det ännu inte fått någon effekt.
Philip Sandberg (L) och Anders Almgren (S) i diskussion under en fullmäktigedebatt.Bild: Ingemar D Kristiansen
I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) kräver nu Philip Sandberg (L) svar på varför det rödgröna styret inte har gjort mer för att öka EU-stödet.
– Det är märkligt att ett så viktigt arbete, som ger Lunds kommun många möjligheter att utveckla verksamheterna, hamnar i en skrivbordslåda inne på Rådhuset i två år utan att någonting händer, säger Philip Sandberg.
– Framför allt i de här tiderna, när färre ska försörja fler, är det viktigt att Lund hittar nya sätt att få finansiering till våra verksamheter. Att inte ta tillvara den här möjligheten är ett enormt slöseri.
Philip Sandberg menar att kommunerna som är duktiga på att söka, till exempel Malmö, har jobbat strategiskt med frågan i flera år.
Anders Almgren håller med om att mer borde ha hänt på två år, men menar att det finns förklaringar. Efter Kommunförbundets första analys fick kommunens förvaltningschefer i uppdrag av kommunkontoret att se vad det fanns för möjliga EU-projekt.
– Det tog lite tid innan man fick in svar. Under tiden hade de två på Kommunförbundet som kartlagt kommunens verksamhet och gjort rapporten slutat sin anställning. Då blev det lite av ett vakuum, säger han.
När det sedan i början av förra året togs ett nytt initiativ visade bara en enda förvaltningschef, servicedirektör Pål Svensson, intresse.
– Att intresset var så klent förvånar mig, säger Anders Almgren.
Under våren 2016 lade S och MP i sitt budgetförslag för 2017 in pengar till en stödfunktion för att öka kommunens externa finansiering. Förslaget var delvis en följd av förvaltningschefernas bristande intresse, enligt Anders Almgren.
Även Liberalerna hade med en liknande funktion i sitt budgetförslag, men stödde det rödgröna förslaget när budgeten klubbades i juni förra året.
Just nu pågår rekryteringen av den person som ska koordinera jakten på extern finansiering. När personen väl är på plats räknar Almgren med en tydlig förbättring.
– Jag är helt övertygad om att när vi nu får en central stark kompetens som kan hjälpa och stötta förvaltningarna i arbetet så finns helt andra möjligheter.
– Det kommer inte att vara okej i framtiden att endast en förvaltning anmäler aktivt intresse.
Anders Almgren kritiserar i sin tur Liberalerna för att de inte gjorde något när de hade makten.
– Vi kom efter åtta år av alliansstyre då det inte lades en enda krona på detta. Det fanns ingen tjänsteman som var ansvarig. Det var därför vi tog initiativet.
– Vi tog över ett helt rensat bord. Det fanns ingen som helst struktur på plats. Vi har börjat bygga upp det nu. Det kunde ha gått fortare och vi borde ha kommit längre med responsen från förvaltningarnas sida, men det kommer snart att vara på plats.
Gå till toppen