Lund

Ny förskola och nya bostäder planeras i Lunds centrum

Grynmalaregården och Tvärflöjten rivs och ersätts med en ny gemensam förskola. Lilla Tvärgatan får mer liv med nya bostäder och butiker. Så ser planerna ut för kvarteren väster om Grynmalaregatan.

Den nya förskolan byggs utmed Grynmalaregatan. På samma gata blir det bostäder, liksom på Lilla Tvärgatan som även får lokaler för affärsverksamhet i bottenplan (tryck på bilden för att se hela skissen)Bild: Lunds kommun
Inom ett par år kan barnen på Grynmalaregården och Tvärflöjten få samsas på en nybyggd förskola på Grynmalaregatan. De nuvarande förskolorna är i dåligt skick och planer på att riva byggnaden där Tvärflöjten ligger väcktes redan 2012.
Nu har byggnadsnämnden fattat ett inriktningsbeslut med planer för modernisering av hela kvarteret. Både Grynmalaregården och Tvärflöjten ska rivas men innan dess ska en gemensam förskola vara inflyttningsklar, förhoppningsvis under tidigt 2019.
I den detaljplan som ska tas fram planeras också för nya bostadshus på Grynmalaregatan och Lilla Tvärgatan, med plats för butiker och kaféer i bottenplan på Lilla Tvärgatan.
–Ju fler butiker desto större centrum får vi, och fler som vill handla, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S), som räknar med att ungefär 3-4 lokaler kan få plats i markplan på Lilla Tvärgatan.
De nya husen kommer bland annat att byggas på parkeringen som finns på gatan idag.
Björn Abelson uppskattar att de nya husen, som beräknas vara inflyttningsklara under 2020, kan rymma ett 50-tal bostäder, och det handlar framförallt om äldrebostäder.
Den nya förskolans gård vänder sig däremot till yngre Lundabor och besökare. Tanken är att den ska vara öppen för allmänheten när förskolan är stängd.
–Genom den får vi ytterligare en lekplats i centrala Lund och det ska vara lätt att gå in på gården, säger Björn Abelson.
Gå till toppen