Skåne

Sparkniven fram för vårdvalen inom hud- och ögonsjukvård

Det blir besparingar inom vårdvalen för ögonsjukvård, hudsjukvård och operationer för grå starr nästa år. Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade att någon form av tak för antalet behandlingar ska införas.

– Vi har stora utmaningar i sjukvården i Skåne, vi får inte hamna i en situation där vi inte kan finansiera annan vård, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i nämnden.
– En tredjedel av sjukvårdens underskott ligger inom vårdvalen. Som huvudman måste man fundera över om det innebär att köer bildas på andra håll.
S och MP fick stöd av SD för att ta fram konkreta takkonstruktioner för ett antal vårdområden, där skåningarna fritt kan välja mellan att gå till en offentlig eller privat vårdgivare.
Läs mer:Sparkrav kan ge längre köer och sämre möjlighet att upptäcka tidig hudcancer
Det handlar främst om hudsjukvård, starroperationer, annan ögonsjukvård, missbruksbehandling och specialisttandvård för barn, men även psykoterapi och smärtbehandling (MMS).
Bakgrunden är att kostnaden för dessa vårdval har ökat och låg 245 miljoner kronor över budget förra året, huvudsakligen för att fler patienter än beräknat har sökt vård.
Hur ser du på varningarna för att det återigen blir köer inom till exempel hud- och ögonsjukvård?
– Man måste hitta en lösning som ger kostnadskontroll, men samtidigt upprätthåller kvalitet och god tillgänglighet. Ingen vill se långa köer, säger Anna-Lena Hogerud.
Enligt Hogerud kan det konkreta sparförslag som ska vara klart i maj innehålla olika takkonstruktioner. Men huvudspåret är den halländska modellen, där ett kostnadstak bryts ner till ett viss antal behandlingar per månad.
– Samtidigt är det viktigt att det inte blir så att man slår i taket i oktober, säger hon.
Läkare inom både den privata och offentliga ögonsjukvården i Skåne är oroade över besparingsförslagen och har skrivit brev till politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden.Bild: BERTIL ERICSON
Oron för besparingarna är stor bland de privata vårdgivarna. Men även verksamhetschefer för hudsjukvården och ögonsjukvården på Region Skånes sjukhus har skrivit till politikerna och varnat för köer och lidande för patienter.
Oppositionen argumenterade emot nedskärningarna i vårdvalen, som började införas då de borgerliga partierna styrde Region Skåne tillsammans med MP. Alliansen ville återremittera ärendet.
Gilbert Tribo, gruppledare för L, menar att vårdvalen har gett mycket vård för pengarna genom att pressa ner kostnaden för varje enskild behandling.
– Kostnadsökningen inom vårdvalen är mycket låg, om den var lika låg inom sjukvården i övrigt så hade vi inte haft några underskott i hälso- och sjukvården. Men S och MP har underbudgeterat de här områdena, säger han.
– Det är lätt att tro att vårdvalen bara handlar om privata vårdföretag, men de stora beloppen ligger ju inom den offentliga vården.
Regionrådet Anna-Lena Hogerud menar att den låga kostnadsutvecklingen inom vårdvalen delvis handlar om att de områdena inte haft någon övre gräns för sina kostnader.
– Den som får mer resurser kan göra fler ingrepp, det gäller på en operationsavdelning likväl som i vårdvalen. Och man ska ha klart för sig att den ”ryggsäck" av köande som vi hade när vårdvalen infördes i stora delar är borta, säger hon.
Gå till toppen